Đề bài – giải bài 20 trang 61 sbt sinh học 10

Trong trường hợp rửa rau bằng nước muối, nồng độ của chất tan trong môi trường bên ngoài (muối) cao hơn nồng độ bên trong tế bào thực vật, và môi trường được gọi là ưu trương, và chất tan khuếch tán nhanh chóng từ nơi có nồng độ cao ( bên ngoài.) vào bên trong ô. Trong khi đó, nước trong tế bào thực vật cũng khuếch tán từ bên trong tế bào thực vật ra bên ngoài để đảm bảo đủ thể tích khi lượng chất tan lạ xâm nhập vào bên trong tế bào. Kết quả là rau bị mất nước và nhanh héo. Trường hợp này là vận chuyển thụ động.

Tiêu đề

Tại sao khi rửa rau sống, nếu ta cho nhiều muối vào nước rửa rau thì rau rất nhanh héo?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Thêm quá nhiều muối vào nước sẽ tạo ra một môi trường quá căng thẳng.

Giải thích chi tiết

Trong trường hợp rửa rau bằng nước muối, nồng độ của chất tan trong môi trường bên ngoài (muối) cao hơn nồng độ bên trong tế bào thực vật, và môi trường được gọi là ưu trương, và chất tan khuếch tán nhanh chóng từ nơi có nồng độ cao ( bên ngoài.) vào bên trong ô. Trong khi đó, nước trong tế bào thực vật cũng khuếch tán từ bên trong tế bào thực vật ra bên ngoài để đảm bảo đủ thể tích khi lượng chất tan lạ xâm nhập vào bên trong tế bào. Kết quả là rau bị mất nước và nhanh héo. Trường hợp này là vận chuyển thụ động.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.