Đề bài – giải bài 20 trang 57 sbt sinh học 10

– Khi rau bị bén rễ hoặc bật gốc không hút được nước, thoát nước tiếp tục làm rau bị héo. Để rau không bị héo, người ta tưới nước lên rau để các phân tử nước đi vào cung cấp nước cho tế bào theo cơ chế vận chuyển thụ động, bù lại lượng nước thấm ra môi trường ngoài, đồng thời làm tăng độ ẩm của không khí. Giảm sự thoát hơi nước từ lá.

Tiêu đề

Tại sao chúng ta phải phun nước thường xuyên cho rau để rau luôn tươi tốt? Khi thực hiện quá trình sấy khô, làm thế nào để tế bào có thể “lấy ra” các chất cần thiết từ nhiều loại chất khác nhau trong môi trường để đưa vào tế bào?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem lý thuyết về endocytosis và exocytosis

Giải thích chi tiết

– Khi rau bị bén rễ hoặc bật gốc không hút được nước, thoát nước tiếp tục làm rau bị héo. Để rau không bị héo, người ta tưới nước lên rau để các phân tử nước đi vào cung cấp nước cho tế bào theo cơ chế vận chuyển thụ động, bù lại lượng nước thấm ra môi trường ngoài, đồng thời làm tăng độ ẩm của không khí. Giảm sự thoát hơi nước từ lá.

– Trên màng tế bào có các thụ thể liên kết đặc hiệu với một số chất. Vì vậy tế bào có thể “chọn lọc” một số chất nhất định để di chuyển vào trong tế bào.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.