Đề bài – giải bài 2 trang 60 sbt sinh học 7

Cá chép thụ tinh ngoài, do cá cái đẻ trứng trong môi trường nước và cá đực phóng tinh dịch lên cá để trứng thụ tinh nên hiệu quả thụ tinh thấp, trong khi thụ tinh xảy ra trong môi trường nước không đảm bảo (làm mồi). Điều kiện môi trường có thể không thích hợp cho sự phát triển của trứng. Đây là những lý do khiến cá chép cái đẻ trứng với số lượng lớn từ 15 – 20 nghìn trứng mỗi lứa.

Tiêu đề

Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản phù hợp với những điều kiện sống đó của cá chép.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Cá chép sống ở môi trường nước ngọt, thụ tinh ngoài.

Giải thích chi tiết

Cá chép sinh sống ở môi trường nước ngọt (ao, hồ, ruộng, sông, suối…) đặc biệt thích hợp với những vùng nước lặng. Cá chép ăn tạp: ăn giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh. Cá chép là loài động vật thu nhiệt vì thân nhiệt không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ của nước.

Cá chép thụ tinh ngoài, do cá cái đẻ trứng trong môi trường nước và cá đực phóng tinh dịch lên cá để trứng thụ tinh nên hiệu quả thụ tinh thấp, trong khi thụ tinh xảy ra trong môi trường nước không đảm bảo (làm mồi). Điều kiện môi trường có thể không thích hợp cho sự phát triển của trứng. Đây là những lý do khiến cá chép cái đẻ trứng với số lượng lớn từ 15 – 20 nghìn trứng mỗi lứa.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.