Đề bài – giải bài 2 trang 14 sbt sinh học 7

Do đó, không phải lúc nào chúng cũng có hình dạng xác định nên khoa học gọi chúng là Entamoeba hay amip (amip là từ tiếng Latinh, có nghĩa là biến chất).

Tiêu đề

Tại sao gọi là ca hay chân giả? Chúng di chuyển như thế nào?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem lý thuyết biến đổi kép

Giải thích chi tiết

Không giống như trùng roi, côn trùng đột biến không có cơ quan di động, vì vậy một bộ phận của cơ thể phải thực hiện công việc.

– Cách di chuyển như sau: Khi cần di chuyển theo hướng nào thì nguyên sinh chất tập trung về hướng đó để tạo chân giả.

Do đó, không phải lúc nào chúng cũng có hình dạng xác định nên khoa học gọi chúng là Entamoeba hay amip (amip là từ tiếng Latinh, có nghĩa là biến chất).

Nhóm các loài di chuyển theo cách này trong một nhóm động vật nguyên sinh được gọi là lớp Pseudopods.

.com

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.