Đề bài – giải bài 2 trang 125 sbt sinh học 9

– Hiện nay, năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển… đang được con người nghiên cứu và sử dụng để thay thế các dạng năng lượng đang dần bị cạn kiệt. Các nguồn năng lượng này là không giới hạn.

Tiêu đề

Hiện nay, dạng năng lượng nào đang được tìm kiếm và thay thế bởi các nguồn năng lượng khác đang dần bị cạn kiệt? tại sao?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem lý thuyết về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Giải thích chi tiết

– Hiện nay, năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển… đang được con người nghiên cứu và sử dụng để thay thế các dạng năng lượng đang dần bị cạn kiệt. Các nguồn năng lượng này là không giới hạn.

– Dạng năng lượng vĩnh cửu là năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc sử dụng loại năng lượng này được khuyến khích.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.