Đề bài – bài iii.8 trang 46 sbt vật lí 11

Trong sơ đồ mạch điện ở hình 4.III, các điốt bán dẫn 1,2,4 và 5 được nối với các điểm như hình vẽ bên. Nếu dòng điện chạy qua điốt bán dẫn 3 theo chiều thuận thì chắc chắn:

Tiêu đề

Trong sơ đồ mạch điện ở hình 4.III, các điốt bán dẫn 1,2,4 và 5 được nối với các điểm như hình vẽ bên. Nếu dòng điện chạy qua điốt bán dẫn 3 theo chiều thuận thì chắc chắn:

Bai iii8 trang 46 sbt vat li 11 39bbdf3b6bf89e703ebb708baed736fe

Dòng điện chạy qua các điốt 1, 2, 4 và 5 của chất bán dẫn theo chiều thuận.

Dòng điện chạy qua các điốt bán dẫn 1,4 và 5 theo chiều thuận.

C. Dòng điện chạy qua các điốt 2, 4 và 5 của chất bán dẫn theo chiều thuận.

d Dòng điện chạy qua điốt bán dẫn 1 và 2 theo chiều thuận.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Vận dụng kiến ​​thức về điốt bán dẫn.

Giải thích chi tiết

Nếu dòng điện chạy qua điốt bán dẫn 3 theo chiều thuận thì chắc chắn dòng điện chạy qua điốt bán dẫn 1 và 2 theo chiều thuận.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.