Đề bài – bài 9.5 trang 23 sbt vật lí 10

Vì đèn nằm cân bằng nên kết quả của các lực tác dụng lên nó bằng không. Tính tổng của hai lực căng dây trong sợi chỉ bằng trọng lực P của bóng đèn như hình trên.

Tiêu đề

Dùng hai sợi dây giống nhau để treo đèn như hình 9.1. Khối lượng của đèn là 20 N. Hai dây tạo với nhau một góc \ ({60 ^ 0} \). Căng thẳng trong chuỗi

một. 5,75 nữ

20 nữ

C 11,5 nữ

10 nữ

De bai bai 95 trang 23 sbt vat li

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết về điều kiện cân bằng của vật chất:

Để một hạt ở trạng thái cân bằng thì tổng lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

Sử dụng quy luật tổng hợp các lực (quy tắc hình bình hành):

Nếu hai lực đồng thời tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường kính vẽ từ điểm gặp nhau biểu thị tích của chúng.

Sử dụng phương trình lượng giác cos trong tam giác vuông

Giải thích chi tiết

Bai 95 trang 23 sbt vat li 10 668082692396b890eb08e56a36b3cb45

Bởi vì các đèn được cân bằng,Tổng các lực tác dụng lên nó bằng không. Tính tổng của hai lực căng dây trong sợi chỉ bằng trọng lực P của bóng đèn như hình trên.

Vì hai sợi giống nhau nên ta có lực căng như nhau ở cả hai sợi, được ký hiệu là T

Từ hình chúng ta có:

\ (P = 2T. \ Cos {30 ^ 0} = 2T. \ Dfrac {{\ sqrt 3}} {2} = \ sqrt 3T \)

\ (P = 20 (N) \ to \ sqrt 3 T = 20 \\ tới T = \ dfrac {{20}} {{\ sqrt 3}} \ khoảng 11,5 (N) \)

chọn câu trả lời c

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.