Đề bài – bài 88 trang 150 sbt toán 7 tập 1

\ (\ begin {array} {l} A {B ^ 2} + A {C ^ 2} = B {C ^ 2} \\\ Mũi tên phải {x ^ 2} + {x ^ 2} = B {C ^ 2} \\ \ Rightarrow 2 {x ^ 2} = B {C ^ 2} \\ \ Rightarrow {x ^ 2} = \ dfrac {{B {C ^ 2}}} {2} \ end {array} \ )

Tiêu đề

Tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông cân có cạnh huyền là:

a) \ (2 cm \)

b) \ (\ vuông 2 cm \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Áp dụng định lý Pitago: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh của một góc vuông.

Giải thích chi tiết

Bai 88 trang 150 sbt toan 7 tap 1 71d2270d7cab086afca5a69d4b296297
De bai bai 88 trang 150 sbt toán 7

Xét tam giác \ (ABC \) có góc vuông tại \ (A \).

Giả sử \ (AB = AC = x (cm) \; (x> 0) \).

Áp dụng định lý Pitago cho \ (\ Delta ABC \) bình phương tại A, ta có:

\ (\ start {group} {l}
a {b ^ 2} + a {C ^ 2} = b {C ^ 2} \\
\ Rightarrow {x ^ 2} + {x ^ 2} = B {C ^ 2} \\
\ Rightarrow 2 {x ^ 2} = B {C ^ 2} \\
\ Rightarrow {x ^ 2} = \ dfrac {{B {C ^ 2}}} {2} \ end {array} \)

a) \ (BC = 2 cm \)

\ (\ Rightarrow {x ^ 2} = \ dfrac {{{2}}} {2} = 2 \ Rightarrow x = \ sqrt 2 \ left ({cm} \ right) \)

b) \ (BC = \ sqrt 2 cm \)

\ (\ Rightarrow {x ^ 2} = \ dfrac {{{\ left ({\ sqrt 2} \ right)} ^ 2}}} {2} = 1 \ Rightarrow x = 1 \ left ({cm} \ thực sự ) \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.