De bai bai 8 trang 6 sbt toan 6

Đề bài – bài 8 trang 6 sbt toán 6 tập 1

Có hai con đường \ ({a_1} \) và \ ({a_2} \) đi từ \ (A \) đến \ (B \) và có ba con đường \ ({b_1}, {b_2}, {b_3} \) đi từ \ (B \) đến \ (C \) \ ((h2) \). \ ({{\ rm {a}} _ 1} {b_1} \) là một trong những đường đi từ \ (A \) đến \ (C \) qua \ (B \). Viết tập hợp các đường đi từ \ (A \) đến \ (C \) đến \ (B \).

Tiêu đề

Có hai con đường \ ({a_1} \) và \ ({a_2} \) đi từ \ (A \) đến \ (B \) và có ba con đường \ ({b_1}, {b_2}, {b_3} \) đi từ \ (B \) đến \ (C \) \ ((h2) \). \ ({{\ rm {a}} _ 1} {b_1} \) là một trong những đường đi từ \ (A \) đến \ (C \) qua \ (B \). Viết tập hợp các đường đi từ \ (A \) đến \ (C \) đến \ (B \).

De bai bai 8 trang 6 sbt toan 6

Phương pháp giải – xem chi tiết

Kết hợp mỗi đường đi từ A đến B với B đến C, ta được đường đi từ A đến C qua B.

Giải thích chi tiết

Tập hợp các đường đi từ \ (A \) đến \ (C \) đến \ (B: \)

\ (\ left \ {{{a_1} {b_1}; {a_1} {b_2}; {a_1} {b_3}, {a_2} {b_1}, {a_2} {b_2}), {a_2} {b_3}} \ thực sự \} \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.