Đề bài – bài 66 trang 13 sbt toán 6 tập 1

Từ đó, hãy cân nhắc việc cộng hay trừ những số tự nhiên hợp lý nào để có thể tính toán nhanh chóng.

Tiêu đề

Tính nhẩm bằng cách cộng các số bị trừ và số bị trừ với cùng một số: \ (213-98 \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Theo dõi và tiết lộ các đặc điểm của số bị trừ và số bị trừ.

Từ đó, hãy cân nhắc việc cộng hay trừ những số tự nhiên hợp lý nào để có thể tính toán nhanh chóng.

Giải thích chi tiết

Thêm số bị thiếu và số bị thiếu \ (2 \) đơn vị, chúng tôi nhận được:

\ (98213 = (213 + 2) (98 + 2) \) \ (= 215100 = 115 \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.