De bai bai 61 phan bai tap bo sung

Đề bài – bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 sbt toán 6 tập 1

Đoạn thẳng AB là hình được tạo bởi điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Tiêu đề

Xác định số đoạn thẳng có thể vẽ được trong mỗi trường hợp sau

a) với hai điểm (phân biệt).

b) với ba điểm (phân biệt).

c) với bốn điểm (phân biệt).

Phương pháp giải – xem chi tiết

Đoạn thẳng AB là hình được tạo bởi điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Giải thích chi tiết

a) Với hai điểm phân biệt ta chỉ kẻ được một đoạn thẳng.

b) Cho ba điểm phân biệt ta kẻ được 3 đoạn thẳng.

Như là:

De bai bai 61 phan bai tap bo sung

c) Với 4 điểm phân biệt ta kẻ được 6 đoạn thẳng.

Như là:

1663865222 491 de bai bai 61 phan bai tap bo sung

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.