Đề bài – bài 59 trang 145 sbt toán 7 tập 1

Cho tam giác \ (ABC \) với \ (AB = 2,5 cm, AC = 3 cm, \) \ (BC = 3,5 cm. \) Qua \ (A \), kẻ một đường thẳng song song với \ (BC \), qua \ (C \) Vẽ đường thẳng song song với \ (AB \), cắt nhau tại \ (D. \) Tính chu vi hình tam giác \ (ACD. \)

Tiêu đề

Cho tam giác \ (ABC \) với \ (AB = 2,5 cm, AC = 3 cm, \) \ (BC = 3,5 cm. \) Qua \ (A \), kẻ một đường thẳng song song với \ (BC \), qua \ (C \) Vẽ đường thẳng song song với \ (AB \), cắt nhau tại \ (D. \) Tính chu vi hình tam giác \ (ACD. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của một tam giác đồng dạng với một cạnh và hai góc kề của tam giác khác thì tam giác đó đồng dạng.

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác.

Giải thích chi tiết

De bai bai 59 trang 145 sbt toán 7

Vì \ (AB // CD \) (gt) \ (\ widehat {AC {\ rm {D}}} = \ widehat {CAB} \) (hai góc bên trong chồng lên nhau)

Vì \ (BC // AD \) (gt) \ (\ widehat {{\ rm {CAD}}} = \ widehat {ACB} \) (hai góc bên trong chồng lên nhau)

Hãy xem xét \ (ABC \) và \ (CDA \) với:

\ (\ widehat {CAB} = \ wide {AC {\ rm {D}}} \) (đã chứng minh ở trên)

\ (AC \) cạnh chung

\ (\ widehat {ACB} = \ widehat {CA {\ rm {D}}} \) (đã chứng minh ở trên)

\ (Phím phải ABC = CDA \) (gcg)

\ (\ Mũi tên phải CD = AB = 2,5 (cm); \) \ (AD = BC = 3,5 (cm) \) (cạnh đối diện).

Chu vi \ (ACD \) là: \ (AC + AD + CD = 3 + 3.5 + 2.5 \) \ (\, = 9 (cm) \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.