Đề bài – bài 54 trang 86 sbt toán 8 tập 1

Phân tích: Giả sử hình thang \ (ABCD \) được dựng theo cách thỏa mãn điều kiện bài toán. Tam giác ADH được xây dựng vì các cạnh đã biết là các góc vuông AH = 2cm và HD = 1cm rộng H = {90 ^ 0}. Kể từ đáy \ (AB

Tiêu đề

Dựng hình thang cân ABCD (AB / CD), biết hai đáy AB = 2 cm, CD = 4 cm, chiều cao AH = 2 cm. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

* Phân tích:

+) Giả sử có một hình thỏa mãn điều kiện bài toán

+) Chọn các mục có thể xây dựng tức thì (đoạn thẳng, hình tam giác, …)

+) Xây dựng lại các điểm còn lại thành các công trình cơ bản và các vấn đề xây dựng cơ bản (mỗi điểm thường được xác định là giao điểm của hai đường.)

* Cách xây dựng: Xác định thứ tự từng bước xây dựng, và thể hiện ranh giới công trình trên bản vẽ.

* Chứng minh: bằng phép lập luận chứng tỏ rằng với cách xây dựng trên, dạng hợp chất thỏa mãn điều kiện của bài toán đã cho.

* Biện luận: Xét xem bài toán có thể dựng được khi nào và có thể dựng được bao nhiêu hình thỏa mãn đề bài

Giải thích chi tiết

Bai 54 trang 86 sbt toan 8 tap 1 6cc38313e1b067114df66ab7ee323209

Phân tích: Giả sử hình thang \ (ABCD \) được dựng theo cách thỏa mãn điều kiện bài toán. Tam giác ADH được xây dựng vì các cạnh đã biết là các góc vuông AH = 2cm và HD = 1cm rộng H = {90 ^ 0}. Kể từ đáy \ (AB

Điểm C nằm trên tia đối HD cách H một khoảng bằng (3 cm)

Điểm \ (b \) đáp ứng hai điều kiện:

– \ (b \) nằm trên đường thẳng đi qua \ (a \) và song song với \ (DH. \)

– \ (B \) là khoảng cách từ \ (A \) bằng \ (2 cm \)

Bạn xây dựng như thế nào:

– dựng cờ \ (AHD \) \ (\ phạm vi rộng H = 90 ^ 0, \) \ (AH = 2 cm, \) \ (HD = 1 cm \)

– Công việc dầm tương ứng (HD \)

Trên chùm tia tương ứng \ (HD, \) dLấy điểm C sao cho HC = 3 cm

– Dựng tia Ax // DH, tia Ax nằm trên nửa cung AD chứa điểm H

– Dựng điểm \ (B \) trên tia \ (ax \) sao cho \ (AB = 2 cm. \) Nối \ (CB \) ta được hình thang \ (ABCD \).

chứng tỏ:

Tứ giác \ (ABCD \) là hình thang vì \ (AB // CD \)

Vẽ \ (BK đĩa. \) Tứ giác \ (ABKH \) là hình thang có hai cạnh bên song song

Vì vậy: \ (BK = AH \) và \ (KH = AB \)

Suy ra: \ (KC = HC KH = HC AB \) \ (= 3 2 = 1 \; \; (cm) \)

Vì \ (AH = BK \) và \ (KC = DH \, (= 1 cm) \)

Suy ra hai tam giác vuông: \ (AHD = BKC \; \; (cgc) \) \ (\ Rightarrow \ widehat D = \ widehat C \)

Vậy hình thang \ (ABCD \) là hình thang cân.

Hình thang cân \ (ABCD \) có: \ (AH = 2cm, \) đáy \ (AB = 2cm, \) xuống \ (CD = 4cm \)

Thỏa mãn tình huống vấn đề.

Lập luận: luôn có thể dựng tam giác \ (AHD \) luôn có thể dựng được Hình thang \ (ABCD \) luôn có thể dựng được. Chúng ta luôn có thể dựng một hình thang thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.