De bai bai 53 trang 133 vo bai tap

Đề bài – bài 53 trang 133 vở bài tập toán 8 tập 1

b) Đường kính của hình vuông là \ (2dm \). Cạnh của hình vuông này bằng: \ (1dm, \ dfrac {3} {2} dm \), \ (\ sqrt {2} dm \) hoặc \ (\ dfrac {4} {3} dm \)?

Tiêu đề

a) Hình vuông có cạnh là \ (3 cm \). Đường kính của hình vuông này là (6 cm), \ (\ vuông {18} cm), \ (5 cm) hay (4 cm)?

b) Đường kính của hình vuông là \ (2dm \). Cạnh của hình vuông này bằng: \ (1dm, \ dfrac {3} {2} dm \), \ (\ sqrt {2} dm \) hoặc \ (\ dfrac {4} {3} dm \)?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Áp dụng định lý Pitago: Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh của một góc vuông.

Giải thích chi tiết

De bai bai 53 trang 133 vo bai tap

a) Áp dụng định lý Pitago cho \ (\ Delta ACD \) \ (\ (Delta ACD \) \ (D \) ta có:

\ (A {C ^ 2} = A {D ^ 2} + D {C ^ 2} = {3 ^ 2} + {3 ^ 2} = 18 \)

Derive \ (AC = \ sqrt {18} \) (cm)

b) Đặt \ (AD = DC = x \). Áp dụng định lý Pitago cho \ (\ Delta ADC \) ​​bình phương trong \ (D \) ta có:

\ (\ eqalign {
& A {D ^ 2} + D {C ^ 2} = A {C ^ 2} \ Rightarrow {x ^ 2} + {x ^ 2} = {2 ^ 2} \ cr
& \ Rightarrow 2 {x ^ 2} = 4 \ Rightarrow {x ^ 2} = 2 \ cr} \)

Nó theo sau \ (x = \ sqrt {2} \). Vậy cạnh của hình vuông là \ (\ sqrt {2} dm \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.