Đề bài – bài 5 trang 76 sbt sử 12

Nửa đầu thập niên 1930, cùng với phong trào công nhân, phong trào nông dân cũng nổ ra ở nhiều huyện thuộc các tỉnh: Tây Bình, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh. Một nét mới của phong trào trong thời kỳ này là sự xuất hiện của nhiều tờ rơi và hình búa liềm đỏ của đảng ở nhiều địa điểm.

Tiêu đề

Bằng những ví dụ cụ thể, hãy nêu sự phát triển của phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1930 – 1931.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem Phần Hai: Phong trào Cách mạng 1930-1931 với Ngày hôm nay của Xô Viết Nghị Tĩnh

Giải thích chi tiết

* Thời kỳ từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1930. Phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ trong cả nước.

Tháng 2/1930: 3.000 công nhân bãi công tại đồn điền cao su Phú Vành (quận Nam) để đòi tăng lương và giảm giờ làm.

Tháng 4/1930: Công nhân Nhà máy Kéo sợi Nam Định, Nhà máy Bến Thủy, Nhà máy Lưu huỳnh và Nhà máy Xi măng Hải Phòng bãi công.

Nửa đầu thập niên 1930, cùng với phong trào công nhân, phong trào nông dân cũng nổ ra ở nhiều huyện thuộc các tỉnh: Tây Bình, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh. Một nét mới của phong trào trong thời kỳ này là sự xuất hiện của nhiều tờ rơi và hình búa liềm đỏ của đảng ở nhiều địa điểm.

– Đặc biệt, ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng nhân dân từ Bắc chí Nam biểu tình bằng các cuộc mít tinh, biểu tình. Sau ngày 1 tháng 5, phong trào tiếp tục lên cao.

* Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1930.Phong trào tiếp tục phát triển ở cấp quốc gia, nhưng đạt đến đỉnh cao ở các tỉnh Nghi Ân và Hà Tĩnh.

Ngày 1/5/1930, nhân ngày Quốc tế Lao động, công nhân nhà máy diêm, xưởng cưa Bến Thủy (Nghệ An) cùng với hàng nghìn nông dân vùng ven thị xã Vinh, biểu tình với cờ đỏ búa liềm. , đòi lương cao hơn và giảm giờ làm.

– Ngày 1/8/1930 (nhân Ngày Quốc tế Kháng chiến) phong trào phát triển lên một bước mới: Công nhân Khu công nghiệp Vinh – Tổng Bến Thủy bãi công, báo hiệu sự ra đời của thời kỳ đấu tranh ác liệt. …

Đỉnh cao của phong trào cách mạng là cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 của 20 vạn nông dân Hồng Nguyên (Ng An). Thực dân Pháp áp bức giết chết 217 người. 125 người bị thương khiến người dân vô cùng phẫn nộ.

=> Trước tinh thần đấu tranh của quần chúng, chính quyền thù địch đã bị tan rã ở nhiều địa phương. Ở đó, các ban chấp hành của các xã hội nông nghiệp điều hành mọi mặt của đời sống chính trị và xã hội theo kiểu các Xô viết. Lần đầu tiên, người dân chúng tôi thực sự kiểm soát được chính quyền địa phương.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.