Đề bài – bài 5 trang 44 sbt sử 12

Học thuyết Phuket (1977) và Học thuyết Kai-Fu (1991) chủ trương tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tiêu đề

Nêu những nét chính về chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ôn tập bài 8. Nhật Bản

Giải thích chi tiết

* Giai đoạn 1945 – 1952:

Liên minh chặt chẽ với Mỹ, ký Hiệp ước Hòa bình San Farranx (9/1951), chấm dứt sự chiếm đóng của đồng minh Mỹ.

Ngày 8-9-1951, Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật được ký kết: chấp nhận sự bảo hộ của Mỹ, cho phép Mỹ triển khai quân và xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật Bản.

* Giai đoạn 1952-1973:

Liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ, và đứng về phía Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.

– Năm 1956, Anh bình thường hóa với Liên Xô, gia nhập Liên hợp quốc.

* Giai đoạn 1973-1991:

Học thuyết Phuket (1977) và Học thuyết Kai-Fu (1991) chủ trương tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 21 tháng 9 năm 1973.

* Giai đoạn 1991-2000:

Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ và kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản.

Học thuyết Miami và Hasimoto coi trọng quan hệ với Tây Âu, và mở rộng quan hệ đối ngoại trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là với Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.