Đề bài – bài 47 trang 114 sbt toán 7 tập 1

Trong các hình a, b, c, d dưới đây, hình nào mô tả đúng vấn đề trên. Điền vào các tên (tùy thuộc vào vấn đề) bằng hình ảnh chính xác.

Tiêu đề

Vẽ hình theo thứ tự sau:

Vẽ tam giác \ (ABC \).

– Vẽ đường thẳng qua \ (A \) vuông góc với \ (BC \) tại \ (H \).

– Vẽ đường thẳng qua \ (H \) vuông góc với \ (AC \) tại \ (T \).

– Vẽ đường thẳng qua \ (T \) song song với \ (BC \).

Trong các hình a, b, c, d dưới đây, hình nào mô tả đúng vấn đề trên. Điền vào các tên (tùy thuộc vào vấn đề) bằng hình ảnh chính xác.

H225 bai 47a trang 114 sbt toan 7 tap 1 abv

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem hình và so sánh thứ tự các bước vẽ để chọn đáp án đúng.

Giải thích chi tiết

Hình A sai Hình B đúng

Hình C đúng Hình D không đúng

Tên của các điểm được thể hiện trong hình bên dưới:

H226 bai 47b trang 114 sbt toan 7 tap 1 abv

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.