Đề bài – bài 42 trang 72 sbt toán 6 tập 1

Để cộng hai số nguyên có dấu đối nhau, ta tìm hiệu giữa hai giá trị tuyệt đối (số lớn trừ số bé) rồi đưa kết quả tìm dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn nhất.

Tiêu đề

Tính toán

a) \ (17+ (-3) \)

b) \ ((- 96) + 64 \)

c) \ (75 + (-325) \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Để cộng hai số nguyên có dấu đối nhau, ta tìm hiệu giữa hai giá trị tuyệt đối (số lớn trừ số bé) rồi đưa kết quả tìm dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn nhất.

Giải thích chi tiết

a) \ (17 + (-3) = 17 3 = 14 \)

b) \ ((- 96) + 64 = – (96 64) = – 32 \)

c) \ (75 + (-325) = – (325 75) = -250 \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.