Đề bài – bài 4 trang 49 sbt sử 10

– Khoa học công nghệ có những bước phát triển quan trọng như công nghệ mới: đóng tàu, la bàn, hải đồ

Tiêu đề

Nêu nguyên nhân, điều kiện và kết quả của các cuộc khám phá địa lí.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Phần sửa đổi 1. Khám phá địa lý

Giải thích chi tiết

lý do:

Sản xuất phát triển kéo theo nhu cầu thị trường về hương liệu, vàng bạc cũng tăng cao.

Người Ả Rập độc chiếm con đường trao đổi và thương mại qua Tây Á và Địa Trung Hải.

– Khoa học công nghệ có những bước phát triển quan trọng như công nghệ mới: đóng tàu, la bàn, hải đồ

tình trạng: Tiến bộ Công nghệ Hàng hải: Đóng tàu, La bàn, Biểu đồ …

Kết quả:

* tích cực:

Mang lại sự hiểu biết mới về vùng đất, tìm ra những con đường mới, những vùng đất mới và những dân tộc mới.

– Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các châu lục. Thị trường toàn cầu đang mở rộng.

Khuyến khích sự tan rã của chế độ phong kiến ​​và sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản.

* phủ định: Cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ nảy sinh.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.