Đề bài – bài 38 trang 162 sbt toán 8 tập 1

Diện tích của hình bình hành là 24 c {m ^ 2}. Khoảng cách từ giao điểm của hai đường chéo đến các cạnh của hình bình hành là \ (2 \, cm \) và \ (3 \, cm. \) Tính chu vi của hình bình hành này.

Tiêu đề

Diện tích của hình bình hành là 24 c {m ^ 2}. Khoảng cách từ giao điểm của hai đường chéo đến các cạnh của hình bình hành là \ (2 \, cm \) và \ (3 \, cm. \) Tính chu vi của hình bình hành này.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Diện tích của một hình bình hành bằng tích của chiều cao và đáy: \ (S = Ah \)

Chu vi hình bình hành: \ (P = (a + b) .2 \) trong đó \ (a; b \) là độ dài hai cạnh kề của hình bình hành.

Giải thích chi tiết

Bai 38 trang 162 sbt toan 8 tap 1 ea6e8150a874f81c7030ea159c3ba18f

Giả sử rằng \ (O \) giao điểm hai đường chéo của hình bình hành \ (ABCD, \) khoảng cách từ \ (O \) đến cạnh \ (AB \) là \ (OH = 2 cm, \) đến \ (BC ) cạnh là \ (OK = 3 cm. \)

mở rộng \ (oh \) cắt cạnh \ (cd \) trong \ (h \)

\ (OH AB OH CD \) (do AB // DC) và \ (OH = 2 cm \)

Vậy \ (HH \) bằng chiều cao của hình bình hành

\ (\ eqalign {& {S_ {ABCD}} = HH’.AB \ cr & \ Rightarrow AB = {{S_ {ABCD}}} \ over {HH ‘}} = {{24} \ over 4} = 6 (cm) \ Cr} \)

mở rộng \ (ok \) cắt \ (m \) trong \ (k \)

\ (OK BC OK AD \) (do AD // BC) và \ (OK = 3 \, (cm) \)

Vậy \ (KK \) là chiều cao của hình bình hành

\ ({S_ {ABCD}} = KK’.BC \\\ Mũi tên phải BC = \ eqalign {{{S_ {ABCD}}} \ over {KK ‘}} = \ eqalign {{24} \ over 6} = 4 \) \ ((cm) \)

Chu vi hình bình hành (ABCD \) là:

\ ((6 + 4) 2 = 20 \) \ ((cm) \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.