Đề bài – bài 35 trang 10 sbt toán 6 tập 1

Bạn cần nắm vững để biết tập con là gì: nếu mọi phần tử của tập A thuộc tập B thì tập A được gọi là tập con của tập B). Ký hiệu: \ (A \ tập con B \)

Tiêu đề

Cho hai tập hợp: \ (A = \ {a, b, c, d \}, b = \ {a, b \} \)

\ (a) \) Sử dụng ký hiệu \ (\ subset \) để biểu diễn mối quan hệ giữa hai tập hợp \ (A \) và \ (B \).

\ (b) \) Sử dụng biểu đồ để hiển thị các nhóm \ (A \) và \ (B \).

Phương pháp giải – xem chi tiết

Bạn cần nắm vững để biết tập con là gì: nếu mọi phần tử của tập A thuộc tập B thì tập A được gọi là tập con của tập B). Ký hiệu: \ (A \ tập con B \)

Giải thích chi tiết

\ (a) \) Chúng ta thấy rằng mỗi phần tử của tập hợp \ (b \) thuộc tập hợp \ (a \) nên: \ (b \ subset a \)

\ (B) \)

Bai 35 trang 10 sbt toan 6 tap 1 85905c64f57afe305a5d3b06f8ab42f6

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.