Đề bài – bài 33.16 trang 97 sbt vật lí 12

Cho rằng độ lớn tổng năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Tổng năng lượng của êlectron bao gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác của nó với hạt nhân. Mặt khác, tổng năng lượng của một electron trong quỹ đạo xa hạt nhân được biết là lớn hơn. Giả sử rằng {{\ rm {W}} _ K} và {{\ rm {W}} _ N} là tổng năng lượng của electron trong các obitan \ (K \) và \ (N). \) Tính \ ({{\ rm {W}} _ N} \) theo \ ({{\ rm {W}} _ K}. \)

Tiêu đề

Cho rằng độ lớn tổng năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Tổng năng lượng của êlectron bao gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác của nó với hạt nhân. Mặt khác, tổng năng lượng của một electron trong quỹ đạo xa hạt nhân được biết là lớn hơn. Giả sử rằng {{\ rm {W}} _ K} và {{\ rm {W}} _ N} là tổng năng lượng của electron trong các obitan \ (K \) và \ (N). \) Tính \ ({{\ rm {W}} _ N} \) theo \ ({{\ rm {W}} _ K}. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết \ (\ left | {\ rm {W}} \ right | \ sim \ dfrac {1} {r} \)

Sử dụng công thức để tính bán kính quỹ đạo dừng \ ({r_n} = {n ^ 2} {r_0} \)

Giải thích chi tiết

\ (\ begin {array} {l} \ left \ {\ begin {array} {l} {r_N} = 16 {r_0} \\ {r_k} = {r_0} \ end {array} \ right. \\\ Mũi tên phải {r_n} = 16 {r_k} \ end {array} \)

lại \ (\ left | {\ rm {W}} \ right | \ sim \ dfrac {1} {r} \ Rightarrow \ left | {{{\ rm {W}} _ K}} \ right | = 16 \ left | {{{\ rm {W}} _ N}} \ true | \)

if \ ({{\ rm {W}} _ K} \); \ ({{\ rm {W}} _ N} \) dương nên \ ({{\ rm {W}} _ K}> {W_N} \) không đúng, vì vậy \ ({{\ rm {W}) } _K} \); \ ({{\ rm {W}} _ N} \) là âm và {{\ rm {W}} _ N} = \ dfrac {1} {{16}} {{\ rm {W}} _ K} \ )

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.