Đề bài – bài 29 trang 141 sbt toán 7 tập 1

Cho góc xOy, trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OD = OC. Vẽ các cung tròn tâm C và tâm D có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm E tại góc xOy.Chứng minh rằng OE là tia phân giác của góc xOy.

Tiêu đề

Cho góc xOy, trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OD = OC. Vẽ các cung tròn tâm C và tâm D có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm E tại góc xOy.Chứng minh rằng OE là tia phân giác của góc xOy.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Nếu ba cạnh của một tam giác đồng dạng với ba cạnh của tam giác khác thì hai tam giác đó đồng dạng.

Giải thích chi tiết

Bai 29 trang 141 sbt toan 7 tap 1 75dff273e14ce8c3747b734267c3c93a
H298 bai 29 trang 141 sbt toan 7 tap 1 abv

Cho trước \ (COE \) và \ (DOE \), chúng ta có:

\ (OE \) cạnh chung

\ (OC = OD \) (Giả định)

\ (CE = DE \) (bán kính \ (2 \) cung bằng nhau)

\ (\ Rightarrow COE = DOE \) (ccc)

\ (\ Rightarrow \ widehat {COE} = \ widehat {DOE} \) (hai góc tương ứng)

Vì E nằm trong góc xOy, OE nằm giữa hai tia Ox và Oy nên OE là tia phân giác của góc xOy.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.