Đề bài – bài 25 trang 157 vở bài tập toán 8 tập 1

Xét hình thoi \ (ABCD \) cạnh \ (a \) và hình vuông \ (MNPQ \) cạnh \ (a \). Hai hình có cùng chu vi.

Tiêu đề

Một hình thoi và một hình vuông được cho có cùng chu vi. Nhân vật nào có nhiều khoảng trắng hơn? tại sao?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Đang tiến triển:

Công thức tính diện tích hình bình hành, hình thoi, hình vuông.

Diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy và chiều cao tương ứng.

Diện tích của hình vuông có cạnh \ (a \) bằng \ (a ^ 2. \)

Mối quan hệ của dấu gạch chéo và phép chiếu.

Giải thích chi tiết

Bai 25 trang 157 vo bai tap toan 8 tap 1 53aeb989d0bdad7b50efd106e4740133

Xét hình thoi \ (ABCD \) cạnh \ (a \) và hình vuông \ (MNPQ \) cạnh \ (a \). Hai hình có cùng chu vi.

Chúng ta có \ (S_ \ text {square} = a ^ 2 \) (1)

Chúng tôi sẽ chứng minh \ ({S_ \ text {thoi}} \ le {a ^ 2} \).

Vẽ \ (AH \ bot DC \), chúng ta có \ (AH \ le AD \) nên \ (AH \ le a \).

Do đó \ ({S_ \ text {thoi}} = CD.AH \ le aa = {a ^ 2} \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra \ ({S_ \ text {hoành}} \ le S_ \ text {square} \).

Vậy diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình thoi (nếu hình thoi không phải là hình vuông).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.