De bai bai 224 trang 34 sbt toán 6

Đề bài – bài 224 trang 34 sbt toán 6 tập 1

Trong lớp 6A có 25 học sinh yêu toán và có 25 học sinh yêu văn, trong đó có 13 học sinh yêu cả toán và văn. Có \ (9 \) học sinh không thích cả toán và văn.

Tiêu đề

Trong lớp 6A có 25 học sinh yêu toán và có 25 học sinh yêu văn, trong đó có 13 học sinh yêu cả toán và văn. Có \ (9 \) học sinh không thích cả toán và văn.

a) Dùng sơ đồ mạch điện để minh họa:

– Tập hợp các em học sinh lớp 6 yêu thích môn toán

– Tập hợp \ (V \) học sinh lớp 6 A yêu văn

Tập hợp những học sinh lớp 6 A không thích toán và văn

– Học sinh lớp sáu tập hợp \ (A \)

b) Tập nào \ (T, V, K, A \) là tập con của tập hợp khác?

c) Hãy \ (M \) là nhóm học sinh lớp 6A thích cả toán và văn. Tìm giao điểm của các nhóm: \ (T \), \ (V, T \), \ (M, V \), \ (M, K \), \ (T, K \), \ (V. \ )

d) Đếm số học sinh của lớp 6a.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Cho hai bộ \ (a \) và \ (b \)

Giao của hai tập hợp \ (a \) và \ (b \) là tập hợp các phần tử thuộc \ (a \) và cũng thuộc \ (b \)

Nếu mỗi phần tử trong tập A cũng là một phần tử của tập B thì tập A là một tập con của B kí hiệu: A tập con B.

Giải thích chi tiết

a) Giải thích bằng hình ảnh

De bai bai 224 trang 34 sbt toán 6

b) \ (T \ nhóm con a \)

\ (V \ tập con a \)

\ (k \ tập hợp con a \)

c) \ (T \ cap v = m \)

\ (T \ cap M = M \)

\ (V \ cap M = M \)

\ (K \ cap T = \ blankset \)

\ (K \ cap V = \ blankset \)

d) Số học sinh của lớp 6a là:

\ ((24 + 25 13) + 9 = 45 \) (học sinh)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.