De bai bai 22 trang 107 vo bai tap

Đề bài – bài 22 trang 107 vở bài tập toán 8 tập 1

Hình thang \ (ABCD \) chứa \ (CD = 3cm \); \ (\ widehat D = {80 ^ o}, \) \ (AC = BD = 4cm \) nên nó thỏa mãn bài toán.

Tiêu đề

Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy (CD = 3 \ cm), đường chéo AC = 4cm, cạnh rộng D = {80 ^ o}).

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy (CD = a \ cm), đường chéo AC = bcm, cạnh rộng D = {x ^ o}).

Bạn xây dựng như thế nào:

– Dựng đoạn thẳng \ (CD = a \, cm \).

– Dựng góc \ ({CDx} = {x ^ o} \).

– Dựng một cung tròn có tâm \ (C \) bán kính \ (b \, cm \) cắt tia \ (Dx \) tại \ (A. \)

– Tạo tia \ (Ay // DC \) ​​(\ (Ay \) nằm trên nửa bãi biển \ (AD \) chứa \ (C \))

– Tạo một cung tròn với tâm \ (d \) bán kính \ (b \, cm \) cắt tia \ (z \) trong \ (b \)

Tạo đoạn thẳng \ (BC \).

Giải thích chi tiết

De bai bai 22 trang 107 vo bai tap

Bạn xây dựng như thế nào:

– Dựng đoạn thẳng \ (DC = 3cm \).

– Xây dựng góc \ ({CDx} = {80 ^ o} \).

– Tạo một cung tròn với tâm \ (C \) bán kính \ (4 \, cm \) cắt tia \ (Dx \) tại \ (A. \)

– Tạo tia \ (Ay // DC \) ​​(\ (Ay \) nằm trên nửa bãi biển \ (AD \) chứa \ (C \))

– Tạo một cung tròn với tâm \ (d \) bán kính \ (4 \, cm \) cắt tia \ (z \) trong \ (b \)

Tạo đoạn thẳng \ (BC \).

chứng tỏ. Tứ giác \ (ABCD \) chứa \ (AB // CD \) nên nó là hình thang.

Hình thang \ (ABCD \) chứa \ (CD = 3cm \); \ (\ widehat D = {80 ^ o}, \) \ (AC = BD = 4cm \) nên nó thỏa mãn bài toán.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.