Đề bài – bài 21 trang 11 sbt toán 7 tập 1

Có \ (x + y = xy \ Mũi tên phải x = xy – y = y (x – 1) \) và \ (x: y = x + y \). Từ đó, chúng tôi tìm thấy \ (x, y \).

Tiêu đề

Tìm hai số hữu tỉ \ (x \) và \ (y \) sao cho \ (x + y = xy = x: y \; (y 0) \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Có \ (x + y = xy \ Mũi tên phải x = xy – y = y (x – 1) \) và \ (x: y = x + y \). Từ đó, chúng tôi tìm thấy \ (x, y \).

Giải thích chi tiết

Ta có :: \ (x + y = x y = x: y \; (y 0) \)

Bởi vì \ (x + y = xy \ Mũi tên phải x = xy – y = y (x – 1) \)

\ (\ Mũi tên phải x: y = x – 1 \) (1)

mà \ (x: y = x + y \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \ (x + y = x – 1 \ mũi tên phải y = -1 \).

Thay \ (y = -1 \) vào (1) ta có:

\ (x: (-1) = x -1 \)

\ (\ Rightarrow -x = x – 1 \)

\ (\ Rightarrow 1 = x + x \)

\ (\ Rightarrow 2x = 1 \)

(\ Rightarrow x = \ displaystyle {1 \ over 2} \).

Do đó \ (x = \ displaystyle {1 \ over 2} \) và (y = -1 \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.