Đề bài – bài 20 trang 69 sbt toán 6 tập 1

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là đối nghịch của nó (và một số nguyên dương).

Tiêu đề

Tìm giá trị tuyệt đối của các số: \ (1998; -2001; -9 \).

Phương pháp giải – xem chi tiết

Đình chỉ:

Giá trị tuyệt đối của số \ (0 \) là số \ (0 \).

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là như nhau.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là đối nghịch của nó (và một số nguyên dương).

Giải thích chi tiết

\ (\ left. {\ left | {1998} \ right.} \ right | = 1998 \);

\ (\ left. {\ left | {-2001} \ right.} \ right | = – (- 2001) = 2001 \);

\ (\ left | {-9} \ right | = 9 \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.