Đề bài – bài 2 trang 6 sbt sử 10

Phần sửa đổi 1. Diện mạo con người và cuộc sống nguyên thủy của con người, Phần 2. Hiền nhân và sự sáng tạo, và Phần 3. Cách mạng thời đồ đá mới

Tiêu đề

Bỏ chữ T vào ô trống trước câu trả lời đúng hoặc bỏ chữ S vào ô trống trước ý kiến ​​sai..

Con người là hậu duệ của một loài động vật.

Loài vượn cổ đại đã biết dùng lửa để giữ ấm, xua đuổi thú dữ, nấu nướng thức ăn.

Trong quá trình trở thành con người, loài vượn cổ bắt đầu học cách chế tạo công cụ lao động.

Sự xuất hiện của người xưa đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn đầu tiên trong lịch sử loài người.

Trong giai đoạn của các nhà thông thái, đã xuất hiện những đại tộc, đó là sự thích nghi lâu dài của con người với các điều kiện tự nhiên khác nhau.

Sự xuất hiện của người thông minh là bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người.

Đồ đá cũ là những mảnh đá được chạm khắc thô sơ, trong khi đồ đá mới đã được mài và đánh bóng thành hình công cụ.

Vào thời đại đồ đá mới, con người không chỉ biết thu lượm những gì có sẵn trong tự nhiên mà còn biết trồng trọt và chăn nuôi.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Phần sửa đổi 1. Diện mạo con người và cuộc sống nguyên thủy của con người, Phần 2. Hiền nhân và sự sáng tạo, và Phần 3. Cách mạng thời đồ đá mới

Giải thích chi tiết

Tiến sĩ .. Con người là hậu duệ của một loài động vật.

S. Loài vượn cổ đại đã biết dùng lửa để giữ ấm, xua đuổi thú dữ, nấu nướng thức ăn.

S. Trong quá trình trở thành con người, loài vượn cổ bắt đầu học cách chế tạo công cụ lao động.

Tiến sĩ .. Sự xuất hiện của người xưa đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn đầu tiên trong lịch sử loài người.

Tiến sĩ ..Trong giai đoạn của các nhà thông thái, đã xuất hiện những đại tộc, đó là sự thích nghi lâu dài của con người với các điều kiện tự nhiên khác nhau.

S. Sự xuất hiện của người thông minh là bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người.

Tiến sĩ .. Đồ đá cũ là những mảnh đá được chạm khắc thô sơ, trong khi đồ đá mới đã được mài và đánh bóng thành hình công cụ.

Tiến sĩ .. Vào thời đại đồ đá mới, con người không chỉ biết thu lượm những gì có sẵn trong tự nhiên mà còn biết trồng trọt và chăn nuôi.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.