Đề bài – bài 153 trang 25 sbt toán 6 tập 1

+) Bảng số nguyên tố ở cuối sách giáo khoa có thể dùng để xác định các số nguyên tố (nhỏ hơn \ (1000 \)).

Tiêu đề

Điền vào bảng sau tất cả các số nguyên tố \ (p \) \ ({p ^ 2} \ le a \):

Bai 153 trang 25 sbt toan 6 tap 1 9448b4fc8e49346ca639768666038267

Phương pháp giải – xem chi tiết

+) Bảng số nguyên tố ở cuối sách giáo khoa có thể dùng để xác định các số nguyên tố (nhỏ hơn \ (1000 \)).

Giải thích chi tiết

De bai bai 153 trang 25 sbt toán 6

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.