Đề bài – bài 1.18 trang 10 sbt đại số 10

Đáp án C: \ (\ overline P: a b \) so \ (\ overline P \ ne Q \). Do đó C sai.

Tiêu đề

Cho hai số thực \ (a, b \) và mệnh đề

\ (q: \) \ (a \ ge b \)

\ (x: \) \ (a> b \)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A \ (P \ Rightarrow Q \) B \ (Q \ Rightarrow Q \)

C. \ (\ overline P = Q \) D. \ (\ overline Q \ Rightarrow \ overline P \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Tìm các câu có chứa biến \ (\ overline P, \ overline Q \).

– Xác nhận mỗi câu trả lời bằng cách sử dụng kiến ​​thức đại số.

Giải thích chi tiết

Đáp án A: Nếu \ (a \ ge b \) thì \ (a> b \). Câu này sai, ví dụ \ (a = b \).

Đáp án B: Nếu \ (a> b \) thì \ (a \ s \). Tuyên bố này là chính xác.

Đáp án C: \ (\ overline P: a b \) so \ (\ overline P \ ne Q \). Do đó C sai.

Đáp án D: Nếu \ (a \ le b \) thì \ (a

Chọn B.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.