Dầu mỏ tập trung chủ yếu ở khu vực nào

B.

Châu Âu.

c.

Trung Đông.

Tiến sĩ ..

Châu Đại Dương.

câu trả lời
Dầu mỏ của thế giới chủ yếu tập trung ở Trung Đông với hơn 50% trữ lượng dầu mỏ của thế giới và hơn 50% sản lượng dầu mỏ của thế giới. Đây được coi là rốn dầu của thế giới.
=> Chọn câu trả lời

 • Các sản phẩm của Chi nhánh Công nghiệp Điện tử bao gồm:

 • Nước nào sau đây có sản lượng dầu lớn nhất?

 • Các sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử tin học bao gồm

 • Ngành hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

 • Thiết bị công nghệ và phần mềm là sản phẩm của nhóm ngành điện tử – tin học nào sau đây?

 • Ngành công nghiệp nào sau đây là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kĩ thuật của mỗi quốc gia trên thế giới?

 • Bất kỳ ý tưởng nào dưới đây? không Vai trò của ngành hàng tiêu dùng là gì?

 • Ngành dệt may hiện đang phân

 • Hiện nay nước ta chủ yếu xuất khẩu sản phẩm công nghiệp thực phẩm từ cây trồng nào sau đây?

 • Dầu dày đặc nhất trong khu vực?

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.