Đầu lòng hai ả to nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân ai sáng tác

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: “Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.” (Ngữ văn 9, tập I, trang 81, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Câu 1. Cho biết đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
Câu 2. Em hiểu như thế nào về cụm từ “ả tố nga” trong câu thơ: Đầu lòng hai ả tố nga?
Câu 3. Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Mai cốt cách tuyết tinh thần”?

Câu 4. Nội dung chính của đoạn thơ trên. Qua đoạn thơ, em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả đối với các nhân vật.

VĂN BẢN
CHỊ EM THUÝ KIỀU
(Trích Truyện Kiềứ)
Đầu lòng hai ả tố nga ^),
Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân.
Mai cốt cách tuyết tính thần/2)
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang/3)
Hoa cười ngọc thốt đoan trang64),
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn :
Làn thu thuỷ nét xuân sơn*-5),
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành/6),
Sắc đành đòi một tài đành hoạ ha/7).
Thông minh vốh sẵn tính trời,
Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ ân/8),
Nghề riêng ăn đứt hồ cần/9) một trương610).
Khúc nhà tay lựa nên chương611),
Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân 612).
Phong lưu rất mực hồng quần613),
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm614) đi về mặc ai.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều,
trong Đào Duy Anh, Từ điển Truyện Kiều,
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974.
81
Có tham khảo một số bản Truyện Kiều khác)
J-NGỮ VĂN 9/1-A
Chú thích
VỊ trí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở phần mở đầu tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung tả tài sắc Thuý Vân và Thuý Kiều.
Tô’nga: chỉ người con gái đẹp.
Mai cốt cách : cốt cách của cây mai mảnh dẻ, thanh tao. Tuyết tính thần : tinh thần của tuyết trắng và trong sạch. Câu này ý nói cả hai chị em đều duyên dáng, thanh cao, trong trắng.
Khuôn trăng đầy đặn : gương mặt đầy đặn như mặt trăng tròn ; nét ngài nở nang {nét ngài: nét lông mày) : ý nói lông mày hơi đậm, cốt tả đôi mắt đẹp. cả câu thơ nhằm gợi tả vẻ đẹp phúc hậu của Thuý Vân. Thành ngữ Việt có câu “mắt phượng mày ngài”.
Đoan trang-, nghiêm trang, đứng đắn (chỉ nói về người phụ nữ).
Làn thu thuỷ-. làn nước mùa thu; nét xuân sơn: nét núi mùa xuân, cả câu thơ ý nói mắt đẹp, trong sáng như nước mùa thu, lông mày đẹp, thanh thoát như nét núi mùa xuân.
Nghiêng nước nghiêng thành : lây ý ở một câu chữ Hán, có nghĩa là : ngoảnh lại nhìn một cái thì thành người ta bị xiêu, ngoảnh lại nhìn cái nữa thì nước người ta bị nghiêng ngả. Ý nói sắc đẹp tuyệt vời của người phụ nữ có thê’ làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành, mất nước.
Ý cả câu : về sắc thì chỉ có một mình Kiều là nhất, về tài thì may ra có người thứ hai.
Làu bậc: thuộc lòng các cung bậc. Ngũ âm : năm nốt trong âm giai của nhạc cổ (cung, thương, dốc, chuỷ, vũ).
HỒ cầm : đàn của người Hồ, một thứ đàn giống đàn nhị của Việt Nam, người Trung Quốc thấy xuất hiện ỏ phương Bắc nên gọi là đàn của người Hồ. ơ ta thường hiểu hồ cầm là đàn tì bà.
Một trương: một cây. Sách có câu : “Cầm nhất trương, kì nhất cục” (Đàn một cây, cờ một cuộc).
Nên chương-, thành bài.
82
Một thiên Bạc mệnh : một bản nhạc có tên là Bạc mệnh {bạc mệnh : phận mỏng, ý nói xâu số) ; não nhân: làm cho lòng người sầu não, đau khổ.
6-NGỮ VĂN 9/1-B
Hồng quẩn : quần đỏ, chỉ phụ nữ (ngày xưa phụ nữ nhà quyền quý ở Trung Quốc thường mặc quần đỏ).
Ong bướm: chỉ tình yêu nhưng có phần không đứng đắn.
ĐỌC – Hiểu VĂN BẢN
Hãy tìm hiểu kết cẩu của đoạn thơ và nhận xét kết cấu ấy có liên quan như thế nào với trình tự miêu tả nhân vật của tác giả.
Những hình tượng nghệ thuật nào mang tính ước lệ khi gợi tả vẻ đẹp của Thuý Vân ? Qua những hình tượng ây, em cảm nhận Thuý Vân có nét riêng về nhan sắc và tính cách như thế nào ?
Khi gợi tả nhan sắc của Thuý Kiều, tác giả cũng sử dụng hình tượng nghệ thuật mang tính ước lệ, theo em, có những điểm nào giống và khác so với tả Thuý Vân ?
Bên cạnh vẻ đẹp về hình thức, tác giả còn nhấn mạnh những vẻ đẹp nào ở Thuý Kiều ? Những vẻ đẹp ấy cho thấy Thuý Kiều là người như thế nào ?
5*. Người ta thường nói : sắc đẹp của Thuý Vân “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”, còn sắc đẹp của Thuý Kiều “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” là sự dự báo số phận của hai người. Theo em có đúng không ? Tại sao lại như vậy ?
(Đê’ trả lời câu hỏi này, cần lưu ý sắc thái biểu cảm khác nhau của các từ thua, nhườngldni nói về Thuý Vân với các từ ghen, hờn khi nói về Thuý Kiều.)
6*. Trong hai bức chân dung Thuý Vân và Thuý Kiều, em thấy bức chân dung nào nổi bật hơn, vì sao ?
(Gợi ý’.
So sánh sô’ câu thơ tả Thuý Vân với sô’ câu thơ tả Thuý Kiều.
Những vẻ đẹp nào có ở Thuý Kiều mà không có ở Thuý Vân ?
Tại sao tác giả tả Thuý Vân trước, tả Thuý Kiều sau ?)
Ghi nhớ
Đoạn thơ Chị em Thuý Kiểu sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên đê gợi tả vẻ đẹp của con người, khắc hoạ rõ nét chân dung chị em Thuý Kiều. Cá ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh là biêu hiện của cảm hứng nhân văn Ở Nguyễn Du.
LUYỆN TẬP
Học thuộc lòng đoạn thơ.
ĐỌC THÊM
Nói về ở Bắc Kinh, có một vị viên ngoạ/a) họ Vương tên Lưỡng Tùng, tự Tử Trinh, tính tình thuần thục trung hậu, gia kế thường thường, không dồi dào cũng không túng kém. Vợ họ Hà, cũng là người hiền năng, sinh được một con trai, tên Vương Quan, học tập nghiệp nho, và hai gái, chị tên Thuý Kiều, em tên Thuý Vân, tuổi đều đang độ thanh xuân, cả hai chị em đều thạo thơ phú. Riêng Thuý Kiều vẻ người tha thướt phong lưu, tính chuông hào hoa, lại thích âm luật, rất thạo ngón hồ cầm. Thuý Vân dáng yêu kiều, hiền dịu, thấy Thuý Kiều thạo hồ c.ầm, thường nhân lúc rảnh can ngăn chị:
– Âm nhạc không phải là công việc khuê phòng, e người ngoài nghe biết, không được nhã !
Thuý Kiều nghe em can, nhưng không cho thế là phải, thường soạn bài ca Bạc mệnh, phả vào hồ cầm, trăm vần thê lương, khiến người nghe thấy đều chau mày rơi lệ.
(Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện,
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999)


. Bài mẫu 1. I. Đôi Nét Về Nhà Thơ Nguyễn Du.

Top 1: ” Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga ” – Câu Thơ Đặc Sắc Của Truyện Kiều (Nguyễn …

Tác giả: sucsongmoi.com.vn – Nhận 190 lượt đánh giá

Tóm tắt: Ở xã hội phong kiến thời xưa, người phụ nữ không được tôn vinh, coi trọng mà ngược lại, họ bị chà đạp không thương tiếc. Tuy nhiên, Nguyễn Du đã vượt qua sự bất công đó với tấm lòng nhân đạo của mình. Ông hết sức nâng niu, đề cao vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ. Không những thế, ông còn thương cảm trước số phận của họ. Tất cả những điều này được thể hiện rõ nét qua đoạn trích Chị em Thuý Kiều trong Truyện Kiều. Đoạn thơ còn cho thấy nghệ thuật tả người điêu luyện của Nguyễn Du. Để giới thiệ

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 11, 2019 — ” Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga ” – Câu Thơ Đặc Sắc Của Truyện Kiều (Nguyễn Du) · – Thơ chữ Hán Nguyễn Du như một tiếng thở dài luận bàn nhân tâm thế sự … …

Top 2: ” Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga ” – Câu Thơ Đặc Sắc Của Truyện Kiều (Nguyễn …

Tác giả: bpackingapp.com – Nhận 188 lượt đánh giá

Tóm tắt: Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga là câu thơ đặc sắc của Truyện Kiều ( Nguyễn Du ). Ông là một đại thi hào của dân tộc, đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển văn học của nước ta. Thơ chữ Hán Nguyễn Du cho thấy phần sâu kín trong tâm trạng ông. Nó như một thứ nhật ký, giãi bày mọi nỗi niềm, mọi ý nghĩ trong cảnh sống thường nhật của chính ôngBài thơ Truyện Kiều nổi tiếng bày tỏ sự đồng cảm xót thương của ông đối với số phận bi thảm của một cô gái ” tài sắc vẹn toàn ” bị xã hội vùi dập khô

Khớp với kết quả tìm kiếm: 20 thg 10, 2021 — Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga – Câu Thơ Đặc Sắc. Nguyễn Du nổi tiếng là một nhà thơ có tài sáng tác thơ nôm xuất thần cùng những lời thơ làm ” rung … …

Top 3: [LỜI GIẢI] Đầu lòng hai ả tố nga. Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân

Tác giả: tuhoc365.vn – Nhận 163 lượt đánh giá

Tóm tắt: Tuyển sinh vào 10 năm học 2016-2017 Đồng Nai( 3 điểm) Đầu lòng hai ả tố nga. Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân ….( Ngữ văn 9 , tập một) 3.1 Chép chính xác hai dòng thơ tiếp theo.3.2. Đọan thơ vừa hoàn thành nằm trong đoạn trích nào ? Tác giả là ai ?3.3Trình bày bút pháp nghệ thuật và nội dung chính của đoạn trích chúa đoạn thơ trên.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tác giả là Nguyễn Du. 3. – Bút pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng là bút pháp ước lệ tượng trưng theo kiểu vẽ mây nẩy trăng, lấy động tả … …

Top 4: Đầu lòng hai ả tố nga Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân… – Top lời giải

Tác giả: toploigiai.vn – Nhận 167 lượt đánh giá

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài văn hay Phântích đoạn thơ “Đầu lòng hai ả tố nga….Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Với những bài văn mẫu đặc sắc, chi tiết dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé!. Bài mẫu 1. Truyện Kiều là những trang tuyệt bút về cuộc đời sóng gió, đoạn trường của người con gái “tài hoa bạc mệnh” Thúy Kiều. Cũng qua tác phẩm này, đại thi hào Nguyễn Du đã thể hiện được tài năng nghệ th

Khớp với kết quả tìm kiếm: Truyện Kiều về cuộc đời đầy trở lại, đoạn trường của nàng Kiều tài sắc, từ đó lên ánh sáng đau lòng của xã hội phong kiến ​​đồng thời. Tác phẩm đặc biệt thành … …

Top 5: Bài thơ: Hồi 01 (Nguyễn Du – 阮攸) – Thi Viện

Tác giả: thivien.net – Nhận 139 lượt đánh giá

Tóm tắt: Ở xã hội phong kiến thời xưa, người phụ nữ không được tôn vinh, coi trọng mà ngược lại, họ bị chà đạp không thương tiếc. Tuy nhiên, Nguyễn Du đã vượt qua sự bất công đó với tấm lòng nhân đạo của mình. Ông hết sức nâng niu, đề cao vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ. Không những thế, ông còn thương cảm trước số phận của họ. Tất cả những điều này được thể hiện rõ nét qua đoạn trích Chị em Thuý Kiều trong Truyện Kiều. Đoạn thơ còn cho thấy nghệ thuật tả người điêu luyện của Nguyễn Du.Để giới thiệu

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu lòng hai ả tố nga, … (2) Kiều “Họ Từ, tên Hải vốn người Việt đông”. … trong bốn dòng thơ miêu tả Thuý Vân. Tác giả mang hết mọi vẻ đẹp trong sáng, … …

Top 6: Đầu lòng hai ả tố nga , Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Mai cốt cách …

Tác giả: hoidap247.com – Nhận 130 lượt đánh giá

Tóm tắt: Câu 5:. a, Số lượng câu thơ miêu tả:. – Khi miêu tả Thúy Vân, số câu thơ miêu tả là: 4. Từ “Vân xem…” đến “…màu da”. – Khi miêu tả Thúy Kiều, số câu thơ miêu tả là: 12. Từ “Kiều càng…” đến “não nhân”. b, Chi tiết miêu tả:. – Khi miêu tả Thúy Vân, những chi tiết miêu tả Thúy Vân được sử dụng chủ yếu là những chi tiết về ngoại hình: vẻ đẹp ngoại hình tổng thể xinh đẹp (trang trọng khác vời), gương mặt thanh tú (khuôn trăng đầy đặn), đôi lông mày đầy đặn (nét ngài nở nang), nụ cười đẹp tươi r

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu lòng hai ả tố nga ,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân … …

Top 7: Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga – Câu Thơ Đặc Sắc Của Truyện Kiều …

Tác giả: meliawedding.com.vn – Nhận 132 lượt đánh giá

Tóm tắt: Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga là câu thơ đặc sắc của Truyện Kiều ( Nguyễn Du ). Ông là một đại thi hào của dân tộc, đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển văn học của nước ta. Thơ chữ Hán Nguyễn Du cho thấy phần sâu kín trong tâm trạng ông. Nó như một thứ nhật ký, giãi bày mọi nỗi niềm, mọi ý nghĩ trong cảnh sống thường nhật của chính ông. Bài thơ Truyện Kiều nổi tiếng bày tỏ sự đồng cảm xót thương của ông đối với số phận bi thảm của một cô gái ” tài sắc vẹn toàn ” bị xã hội vùi dập k

Khớp với kết quả tìm kiếm: II. Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga – Câu Thơ Đặc Sắc. Nguyễn Du nổi tiếng là một nhà thơ có tài sáng tác thơ nôm xuất thần cùng những lời thơ làm ” rung động ” trái … …

Top 8: More content – Facebook

Tác giả: m.facebook.com – Nhận 116 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, Một người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác… …

Top 9: Đầu lòng hai ả to nga thúy kiều là chị em là thúy vân mai cốt cách, tuyết …

Tác giả: idgol.com – Nhận 201 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho biết đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác? Câu 2. Em hiểu như thế nào về cụm từ “ả tố nga” trong câu thơ: Đầu lòng hai ả tố nga? …

Top 10: Cho đoạn thơ sau: Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị em là … – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn – Nhận 353 lượt đánh giá

Tóm tắt: . Cho đoạn thơ sau: Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. 1. Em hiểu thế nào là “tố nga” ? Dụ ý của tác giả biểu đạt trong câu thơ của hai từ ấy là gì? Và tác giả mượn trong văn học xưa hình ảnh ấy để làm gì? 2. Nêu giá trị biểu cảm của từ “vẻ” trong câu thơ “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”. 3. Câu thơ 3 ” Mai cốt cách tuyết tinh thần” tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Nê

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Với thủ pháp đòn bẩy, tác giả làm nổi bật vẻ của Kiều cả về nhan sắc lẫn tài năng. Ngay trong câu thơ: “Kiều càng sắc sảo mặn mà” tác giả gợi lên sự sắc sảo … …

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.