Đâu không phải là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

Nội dung nào không phải là nguồn …

Một câu hỏi: Nội dung gì? không đúng Đó có phải là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật?

A vì nhu cầu của cuộc sống và sản xuất.

Sự bùng nổ dân số toàn cầu.

C – cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

D- Những hiểm họa của môi trường tự nhiên.

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Trực Ninh BE

Ý nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ nửa sau thế kỉ XX?

một. Nêu yêu cầu của lao động sản xuất.

B. Vì yêu cầu của cuộc sống con người.

c. Vì yêu cầu của đời sống sản xuất.

Tiến sĩ .. Bởi nhu cầu của cuộc sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng cao.

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Nội dung nào sau đây không phản ánh chính xác nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Điều nào sau đây đại diện cho không đúngNguồn gốc chính xác dẫn đến một cuộc cách mạng khoa học hiện đại?

một. Sự cạn kiệt tài nguyên nghiêm trọng.

B. Xu hướng tách biệt giữa Đông và Tây và toàn cầu hóa.

c. Sự gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống.

Tiến sĩ .. Các nhu cầu và yêu cầu của đời sống và sản xuất.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.