Đáp án trắc nghiệm module 2 tiểu học môn Cơ sở lý luận

Đáp án cho Bài 2 Hoàn thành tất cả các câu hỏi phần và bài tập Câu hỏi kiểm tra cuối khóa (tiểu học) Câu hỏi 1: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp với câu sau. Những đặc điểm tốt thể hiện ở thái độ, hành vi của con người được gọi là phẩm chất, năng lực Câu 2: Phẩm chất trách nhiệm thể hiện rõ nhất ở: Tính tự giác …. Câu 3: Câu 4: Các câu sau đây đúng hay nói đúng? Những đặc điểm được phát triển tốt nhất thông qua luyện tập và lặp lại: Đúng Câu 5: Những đặc điểm hình thành khi quan sát, bắt chước hành động và phản ứng của người khác: Đúng Câu 6: Để phát huy năng lực, tính tự chủ và tự học, giáo viên cần: thông tin và kiến ​​thức Câu 7: Theo quan niệm truyền thống về khả năng tự chủ và khả năng tự học trong SGK Quốc gia 2018 thì đặc điểm tự điều chỉnh tình cảm, thái độ và hành vi của một người là: Tính chuẩn bị .. Cuộc sống Câu 8: Một quá trình được gọi là truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mục đích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể, lắp ráp và xử lý. Câu 9: Hợp tác: bao gồm … đồng thuận Câu 10: Theo y học cộng đồng về năng lực giao tiếp và hợp tác trong Chính sách năng lượng quốc gia năm 2018, các yêu cầu phải đáp ứng đối với đặc điểm của năng lực thiết lập và phát triển quan hệ xã hội là: sự công nhận…. Câu hỏi mai mối 11: Trong chương trình giáo dục quốc dân năm 2018, yêu cầu về khả năng giải quyết vấn đề và tính sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là: Phù hợp với nhiệm vụ … Câu 12: Học tập có mục đích diễn ra khi: Học sinh được khuyến khích … Câu 13: Học thuyết kiến ​​tạo Tập trung vào vai trò chủ động của học sinh trong việc phát triển hiểu biết của người học về thế giới xung quanh Câu 14: Phát biểu sau đây đúng hay sai? Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác xã hội đối với việc học của sinh viên THỰC SỰ CÂU 15: Phát biểu sau đây đúng hay sai? Thảo luận và tham gia vào các cuộc trò chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ xác thực Câu hỏi 16: Phát biểu sau đây đúng hay sai? Tư duy tối thiểu yêu cầu người học áp dụng và đánh giá thông tin, ý tưởng và tạo ra ý nghĩa mới. Câu 17: Trong phương pháp dạy học tích cực: Đánh giá theo mạng … Câu 18: Trong giáo dục phát triển năng lực, giáo viên lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học dựa trên sở thích và sở trường của học sinh để đạt được mục tiêu bài học và hỗ trợ sự phát triển của học sinh. Phương pháp dạy học: Sai Câu 19: Chọn câu trả lời thích hợp nhất cho câu sau. Trong quá trình nghiên cứu, tư duy phản biện bao gồm khả năng và kỹ năng: Tổng hợp… Câu 20: Chọn phương án trả lời phù hợp nhất với câu sau. Sơ đồ tư duy là: Một công cụ trực quan … hoặc câu trả lời cho câu hỏi ở cuối Học phần bồi dưỡng 2 về Cơ sở lý thuyết 1. Lựa chọn nào sau đây là đặc điểm quan trọng của Giờ dạy phát triển năng lực? Giáo viên thường mời học sinh lựa chọn và chia sẻ ý kiến ​​của mình 2. Học tập khác biệt hiệu quả nhất khi nào? Số lượng và tần suất bài tập khác nhau, để phù hợp với sự khác biệt của cơ thể học sinh 3. Theo quan điểm của dạy học theo phương pháp phát triển năng lực giáo viên? Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung học phù hợp với học sinh 4. Để phát huy tốt nhất tính độc lập, tự học, giáo viên cần: b. Giảng dạy các chiến lược và kỹ năng học tập 5. Theo Những bài thuốc cộng đồng về tự kiểm soát và tự học trong chương trình quốc gia 2018, đặc điểm của khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một cá nhân là? Chuẩn bị tinh thần đón nhận, quyết đoán, vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống 6. Câu hỏi hay giúp học sinh nhận biết những lỗ hổng trong kiến ​​thức? Đúng 7. Cộng tác viên: b. Liên quan đến việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận 8. Khả năng nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó Được gọi là khả năng tốt nhất? Tổng hợp ý kiến ​​9. Một giải pháp thành công xảy ra khi: b. Một số giải pháp khả thi được xác định và thảo luận 10. Trong Chương trình Giáo dục Quốc gia năm 2018, yêu cầu về giải quyết vấn đề và tính sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động là: d. Học cách phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động 11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác đối với việc học tập của học sinh? Đúng 12. Định nghĩa nào sau đây là đúng và đầy đủ nhất về ZPD? c. Phân định giữa những gì người học chỉ có thể làm với sự giúp đỡ của người khác và những gì người học không thể làm với sự giúp đỡ 13. Thảo luận và tham gia vào các cuộc thảo luận có chỉ đạo và lấy học sinh làm ví dụ về phương pháp giàn giáo? Đúng 14. Trong khung nhận thức của Bloom, đâu là động từ chính phù hợp nhất với sự hiểu biết? Sort, Tom of ….. 15. Tư duy tối thiểu yêu cầu người học sử dụng thông tin và ý tưởng để đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới? sai 16. Để giúp học sinh phát triển hiểu biết sâu rộng, giáo viên có nên dạy các kỹ năng tư duy bậc thấp và tư duy bậc cao không? Đúng 17. Dạy và học ở NEC mới tập trung vào? Tiến sĩ .. Giao tiếp, lập luận và giải quyết vấn đề 18. Phương pháp dạy học là: C. Một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể để dạy và học giúp học sinh đạt được các mục tiêu bài học 19. Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn thường được sử dụng, giai đoạn thứ ba bao gồm sắp xếp ? Phân tích, so sánh và tìm hiểu thông tin 20. Lập bản đồ tư duy là: b. Giáo cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng, khái niệm hoặc cơ sở lý luận cho đáp án bài kiểm tra thực hành đơn vị thứ 2 được biên soạn dùng cho công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cơ sở giáo dục công lập nhằm phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. của các cơ sở giáo dục công lập. Lựa chọn nào sau đây là đặc điểm quan trọng của Giờ dạy phát triển năng lực? Giáo viên thường mời học sinh lựa chọn và chia sẻ ý kiến ​​của mình 2. Học tập khác biệt hiệu quả nhất khi nào? c. Số lượng bài tập và nhịp độ của chúng thay đổi, phù hợp với sự khác biệt của học sinh 3. Theo quan điểm của dạy học theo phương pháp phát triển năng lực giáo viên? Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung học phù hợp với học sinh 4. Để phát huy tốt nhất tính độc lập, tự học, giáo viên cần: b. Giảng dạy các chiến lược và kỹ năng học tập 5. Theo Thuốc cộng đồng về tự kiểm soát và tự học năm 2018 NEP, đặc điểm của khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một cá nhân là? Chuẩn bị tinh thần đón nhận, quyết đoán, vượt qua thử thách trong học tập và cuộc sống 6. Câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến ​​thức của mình? Đúng 7. Cộng tác viên: b. Liên quan đến việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận 8. Khả năng nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó Được gọi là khả năng tốt nhất? Tổng hợp ý kiến ​​9. Một giải pháp thành công xảy ra khi: b. Một số giải pháp khả thi được xác định và thảo luận 10. Trong CTMTQG 2018, các yêu cầu đối với khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động là: D. Tìm ra cách giao nhiệm vụ thích hợp cho những người tham gia hoạt động 11. Vygotsky’s lý thuyết nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác đối với việc học tập của sinh viên? Đúng 12. Định nghĩa nào sau đây là chính xác và đầy đủ nhất về Vùng Phát triển Gần (ZPD)? c. Phân định giữa những gì người học chỉ có thể làm với sự trợ giúp và những gì người học không thể làm với sự trợ giúp 13. Thảo luận và tham gia vào các cuộc thảo luận có hướng dẫn Học sinh có phải là một ví dụ về phương pháp giàn giáo không? Đúng 14. Các hành động chính tốt nhất gắn liền với sự hiểu biết trong khuôn khổ nhận thức luận của Bloom là: 15- Phân loại, tóm tắt và mô tả 15. Tư duy thấp hơn yêu cầu người học sử dụng thông tin và ý tưởng để đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới? sai 16. Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên có nên dạy các kĩ năng tư duy chính và kĩ năng tư duy bậc cao không? Đúng 17. Dạy và học ở NEC mới tập trung vào? Tiến sĩ .. Giao tiếp, lập luận và giải quyết vấn đề 18. Phương pháp dạy học là: C. Một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể để dạy và học giúp học sinh đạt được các mục tiêu bài học 19. Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn thường được sử dụng, giai đoạn thứ ba bao gồm sắp xếp ? Phân tích, so sánh và tìm hiểu thông tin 20. Bản đồ tư duy là: b. Một công cụ trực quan để sắp xếp các ý tưởng và khái niệm hoặc 20. Đề thi cuối kỳ Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp với câu sau. Những phẩm chất tốt đẹp được thể hiện trong thái độ, hành vi của con người được gọi là phẩm chất Câu 2: Phẩm chất trách nhiệm được phân biệt rõ ở: Tính tự giác … Câu 4: Nhận định sau đúng hay sai? Những đặc điểm được phát triển tốt nhất thông qua luyện tập và lặp lại: Đúng Câu 5: Những đặc điểm hình thành khi quan sát, bắt chước hành động và phản ứng của người khác: Đúng Câu 6: Để phát huy năng lực, tính tự chủ và tự học, giáo viên cần: thông tin và kiến ​​thức Câu 7: Theo quan niệm truyền thống về khả năng tự chủ và khả năng tự học trong SGK Quốc gia 2018 thì đặc điểm tự điều chỉnh tình cảm, thái độ và hành vi của một người là: Tính chuẩn bị .. Cuộc sống Câu 8: Một quá trình được gọi là truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mục đích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể Thu thập và xử lý thông tin Câu 9: Hợp tác: Bao gồm… Đồng thuận Câu 10: Theo Thuốc cộng đồng về truyền thông Năng lực và Hợp tác trong Chính sách Năng lượng Quốc gia năm 2018, các yêu cầu phải được đáp ứng để có một thuộc tính của khả năng thiết lập và phát triển các mối quan hệ xã hội là: Tiếp nhận kiến ​​thức … Câu hỏi mai mối 11: Trong chương trình giáo dục quốc dân năm 2018, yêu cầu về khả năng giải quyết vấn đề và tính sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là: Phù hợp với nhiệm vụ … Câu 12: Học tập có mục đích diễn ra khi: Học sinh được khuyến khích … Câu 13: Học thuyết kiến ​​tạo Tập trung vào vai trò chủ động của học sinh trong việc phát triển hiểu biết của người học về thế giới xung quanh Câu 14: Phát biểu sau đây đúng hay sai? Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác xã hội đối với việc học của sinh viên THỰC SỰ CÂU 15: Phát biểu sau đây đúng hay sai? Thảo luận và tham gia vào các cuộc trò chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về khung cảnh TrueQ16: Nhận định sau đây là đúng hay sai? Tư duy tối thiểu yêu cầu người học áp dụng và đánh giá thông tin, ý tưởng và tạo ra ý nghĩa mới. Câu 17: Trong phương pháp dạy học tích cực: Đánh giá theo mạng … Câu 18: Trong giáo dục phát triển năng lực, giáo viên lựa chọn phương pháp và kỹ thuật dạy học dựa trên sở thích và sở trường của học sinh để đạt được mục tiêu bài học và hỗ trợ sự phát triển của học sinh. Phương pháp dạy học: Sai Câu 19: Chọn câu trả lời thích hợp nhất cho câu sau. Trong quá trình nghiên cứu, tư duy phản biện bao gồm khả năng và kỹ năng: Phân tích, tổng hợp… Câu 20: Chọn phương án trả lời phù hợp nhất với câu sau. Bản đồ Tư duy là: một công cụ trực quan….

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.