Dẫn từ từ 11 2 lít khí CO2 đó ở đktc vào 200 ml dung dịch NaOH 2M muối thu được là

SO2 có tính oxi hóa và tính khử vì trong SO2

Câu nào sai trong các câu sau?

Khi sục khí SO2 vào dung dịch H2S thì

Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của lưu huỳnh đioxit?

Lưu huỳnh đioxit là một trong những chất khí gây ô nhiễm môi trường

Để điều chế lưu huỳnh đioxit trong phòng thí nghiệm, ta thực hiện như sau:

Phản ứng được dùng để điều chế lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp là

Nguyên nhân chính gây ra mưa axit

Giải pháp chi tiết:

nCO2 (dktc) = VCO2 (dktc) /22,4 = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol)

200 ml = 0,2 (L) ⟹ n NaOH = V.CM = 0,2.1 = 0,2 (mol)

Ta có: \ frac {{{n_ {NaOH}}}} {{{n_ {C {O_2}}}} = \ frac {{0,2}} {{0,05}} = 4> 2 \) ⟹ sự hấp phụ của carbon dioxide vào DDT natri hydroxit chỉ tạo ra các muối trung tính. Khí cacbonic hết, và dư lượng natri hiđroxit. Tất cả các phép tính đều tính bằng mol khí cacbonic

PTHH: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

(mol) 0,05 → 0,1 còn lại 0,15 → 0,05

Theo phương trình toán học: nNa2CO3 = nCO2 = 0,05 (mol)

⟹ mNa2CO3 = nNa2CO3. MNa2CO3 = 0,05. (23,2 + 12 + 16,3) = 5,3 (g)

Câu trả lời là c

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Cho 1,12 L CO2 (dktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 mL dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối đã tan trong dung dịch X.

Câu hỏi tương tự

Dan tu tu 11 2 lit khi co2 do o dktc vao 200 ml dung dich naoh 2m muoi thu duoc la

Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: (hóa học – lớp tám)

Dan tu tu 11 2 lit khi co2 do o dktc vao 200 ml dung dich naoh 2m muoi thu duoc la

2 câu trả lời

Ứng dụng của oxi, hiđro và nước là gì? (hóa học – lớp tám)

3 câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.