Đặc điểm về trình độ thâm canh của Trung du và miền núi Bắc Bộ không phải là

28 tháng 8 năm 2021 3.984

một. Ứng dụng giống mới, năng suất cao, công nghệ tiên tiến

Câu trả lời chính xác

B – sản xuất theo cây trồng, ít đầu tư lao động và vật tư nông nghiệp

C – mức độ thâm canh nông nghiệp thấp

D. Ở miền Trung trình độ thâm canh ngày càng cao

Đặc điểm của thâm canh ở miền núi Bắc Trung Bộ là không áp dụng giống mới, năng suất cao, công nghệ tiên tiến (xem đặc điểm thâm canh ở các vùng nông nghiệp ở bảng 25.1 sgk Lý 12 trang 107) => Chọn đáp án A

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Điều nào sau đây là một lợi thế? không đúng Phù hợp với đồng bằng sông Hồng?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 11306

Đặc điểm nào sau đây được coi là đặc điểm kinh tế xã hội? không đúng Phù hợp với đồng bằng sông Hồng?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 10957

Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở vùng biển phía đông nước ta

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 9608

Đặc điểm là gì? khôn ngoang Có phải đến từ đồng bằng sông Hồng không?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 8.856

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Phân bố đúng cây lâu năm ở Tây Nguyên?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 8.107

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục gặp khó khăn do

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 7.457

Vùng có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất nước ta là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 5.930

Khu vực có thềm lục địa hẹp ở Biển Đông thuộc

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 5.627

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 11, hãy xác định khu vực nào sau đây có nhiều đất phù sa xám nhất?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 4050

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Phù hợp với đồng bằng sông Hồng?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 3.731

Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ có những trung tâm công nghiệp nào?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 3.063

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với việc phát triển cây lâu năm ở Tây Nguyên là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 2.924

Cây nào sau đây? không đúng Bạn có chuyên sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên không?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 2889

Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng nắng nóng và khô hạn đầu mùa hè ở đồng bằng duyên hải miền Trung là do

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 2.173

Điều nào sau đây là một lợi thế? không đúng Địa hình đồng bằng sông Cửu Long đúng?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 1.933

Đặc điểm của nền nông nghiệp thâm canh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không đúng phải

một. áp dụng các giống mới, Sản xuất cao và công nghệ tiên tiến

B. Nó được sản xuất suốt ngày đêm, Đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp

c. Mức độ thâm canh thấp

Tiến sĩ .. ở Midlands, Trình độ thâm canh được nâng lên

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.