Dac diem bao trum cua lich su dan toc viet nam tu nam 1919 den dau nam 1930 la 205f92579f2e1e8c1a24fbb831171193

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là

phương pháp: phân tích và đánh giá.

Giải pháp:

Đầu thế kỷ XX và nhất là từ năm 1919 đến năm 1930, khuynh hướng cứu nước dân chủ – tư sản phát triển đồng thời với khuynh hướng vô sản hóa và đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

các trào lưu dân chủ tư sản, tiêu biểu nhất là sự thất bại của Việt Nam Quốc dân Đảng cùng với cuộc Khởi nghĩa Yên Bái thất bại. (1930)

khuynh hướng vô sản, được Nguyễn Ái Cốc phát hiện sau khi đọc Luận cương của Lê-nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Đây là đường lối phù hợp với hầu hết các giai tầng trong xã hội, cuộc đấu tranh của quần chúng không phải là khôi phục chế độ phong kiến ​​hay quân chủ lập hiến, mà hướng tới chế độ cộng sản chủ nghĩa là nhà nước của dân, vì dân, vì dân. Khuynh hướng vô sản thực sự thắng thế, đánh dấu bằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), trong đó đề cao vai trò lãnh đạo và sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

Chọn: DỄ DÀNG

Giải pháp chi tiết:

Đầu thế kỷ XX và nhất là từ năm 1919 đến năm 1930 khuynh hướng dân chủ tư sản, phát triển cùng với vô sản anh em, đấu tranh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

dân chủ tư sản, Phổ biến nhất là Việt Nam Quốc dân Đảng thất bại cùng với cuộc khởi nghĩa Yên Bái không thành. (1930)

khuynh hướng vô sản Nguyễn Ái Cốc phát hiện ra điều này sau khi đọc Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. Đường lối này phù hợp với hầu hết các giai tầng trong xã hội, cuộc đấu tranh của quần chúng không phải là khôi phục chế độ phong kiến ​​hay quân chủ lập hiến mà là chủ nghĩa cộng sản là nhà nước của dân, vì dân và vì dân. Xu hướng vô sản thịnh hành đã đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930), nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

Chọn: DỄ DÀNG

Dac diem bao trum cua lich su dan toc viet nam tu nam 1919 den dau nam 1930 la 205f92579f2e1e8c1a24fbb831171193

Lịch sử – Lớp 12

Một câu hỏi:

Những nét khái quát về lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là:

  • một Cả hai khuynh hướng vô sản và tư sản đều phát triển trong phong trào dân tộc.
  • Loại bỏ Liên tiếp phát triển từ giai cấp tư sản sang giai cấp vô sản.
  • Khuynh hướng vô sản bị chi phối tuyệt đối bởi khuynh hướng tư sản theo kinh nghiệm.
  • dễ Sau thất bại của trào lưu tư sản, hiện tại vô sản phát triển mạnh mẽ.

Phương pháp giải quyết:

Nhận xét và Bình luận

Giải thích chi tiết:

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là khuynh hướng vô sản và tư sản cùng phát triển trong phong trào dân tộc.

Định vị:

Quảng cáo

Dac diem bao trum cua lich su dan toc viet nam tu nam 1919 den dau nam 1930 la 55624e2b72e36c90ebde6101e0795c49

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Dac diem bao trum cua lich su dan toc viet nam tu nam 1919 den dau nam 1930 la 59db5e3332443d5a367126f9ef2d7a45

Đề thi thử môn Lịch sử lớp 12 – xem ngay

>> Chuẩn bị cho các bạn trúng tuyển và thi đại học năm 2022 tại Tuyensinh247.com trực tuyến. Học mọi lúc mọi nơi với giáo viên giỏi, đầy đủ các khóa học: Nền tảng lớp 12; Chuẩn bị cho kỳ thi cấp tốc. Câu hỏi luyện tập các loại; xem xét có chọn lọc.

Có một lỗi gửi

F5 để quay số lại, hoặc bấm vào đây

Những nét khái quát về lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là:

một.

Cả hai khuynh hướng vô sản và tư sản đều phát triển trong phong trào dân tộc.

B.

Diễn biến tuần tự từ giai cấp tư sản sang giai cấp vô sản.

c.

Hiện tại vô sản có sự thống trị tuyệt đối thông qua kinh nghiệm của hiện tại tư sản.

Tiến sĩ ..

Sau thất bại của trào lưu tư sản, hiện tại vô sản phát triển mạnh mẽ.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.