Cuộc cách mạng tư sản nào diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến

Cách mạng tư sản diễn ra vào thế kỉ XVII dưới hình thức nội chiến

Câu 47538 Đã biết

Cách mạng tư sản diễn ra vào thế kỉ XVII dưới hình thức nội chiến

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Điểm lại lịch sử thế giới hiện đại (từ giữa thế kỷ XVI cho đến năm 1917) — xem chi tiết

Cuộc cách mạng tư sản nào sau đây xảy ra dưới hình thức các cuộc nội chiến cách mạng?

B. Cách mạng tư sản Anh.

Câu trả lời chính xác

C. Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.

D – Cải cách nông nô ở Nga.

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.