Có bao nhiêu dạng nitơ sau cây hấp thụ được

Trong các phát biểu sau: (1) Rễ cây hấp thụ nitơ dưới dạng NH4 + và NO3-. (2) NH4 + được đồng hóa vào mô thực vật theo 3 cách: amin hóa, chuyển hóa và tạo amit. (3) Nitơ là chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.[4)ỞthựcvậtNO3-bịkhửthànhNH4+từNH4+đểtổnghợpaxitaminkhicầnthiếtCóbaonhiêuphátbiểuđúngvềquátrìnhhấpthụnitơởthựcvật?[4)فيالنباتات،يتمتقليلNO3-إلىNH4+منNH4+لتخليقالأحماضالأمينيةعندالحاجةماعددالعباراتالصحيحةحولامتصاصالنيتروجينفيالنباتات؟

Câu 4098 Hiểu biết

Trong các nhận xét sau:
(1) Rễ cây hấp thụ nitơ dưới dạng NH4 + và NO3-.
(ii) NH4 + được nội hóa vào mô thực vật thông qua 3 con đường: amin hóa, chuyển hóa amin và tạo amide.
(3) Nitơ là một chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu, và nó là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.
(4) Ở thực vật, NO3- bị khử thành NH4 +.
(5) Tạo thành các amit là cách để khử NH4 + dư, đồng thời tạo ra một lượng NH4 + dự trữ để tổng hợp axit amin khi cần thiết.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật?

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

Dinh dưỡng nitơ trong thực vật – xem chi tiết

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.