Chuong trinh giam tai sinh 12 2022 2022

Chương trình giảm tải sinh 12 2022 2022

Tải xuống

Nội dung Giảm gánh nặng môn Sinh học cho các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số. Dưới đây là nội dung chi tiết nội dung mới nhất nhằm đơn giản hóa việc giảng dạy môn sinh học lớp hai, lớp ba. Chúng tôi mời bạn tiếp tục.

 • Hướng dẫn đơn giản hóa chương trình hóa học năm 2020-2021
 • Hướng dẫn đơn giản hóa chương trình môn Lịch sử cho năm học 2020-2021

Chương trình giảm gánh nặng sinh học trung học phổ thông 2021-2022

Chuong trinh giam tai sinh 12 2022 2022

 • Chuong trinh giam tai sinh 12 2021 2022
 • Chương trình giảm gánh nặng sinh học trung học phổ thông 2021-2022

  1663832592 670 chuong trinh giam tai sinh 12 2022 2022

  Để xem chi tiết hướng dẫn soạn thảo nội dung dạy học cấp 2, cấp 3 môn sinh học theo công văn 4040 của Bộ Giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về.

  ——————————————————————

  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung môn sinh học giáo dục trung học cơ sở

  (Kèm theo công văn số 3280 / BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  TT

  (Đầu tiên)

  lớp học

  (2)

  Thư

  (3)

  Nội dung sửa đổi

  (4)

  Hướng dẫn thực hiện

  (5)

  Đầu tiên

  Lược đồ vương quốc thực vật

  Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

  Mục 1. Trang 11 Nội dung

  Không biết

  2

  Chương hai. nhưng cai rê

  Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

  bài hát đầy đủ

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 9, Bài 11 và Bài 12

  Tất cả các bài hát 3

  Tích hợp các môn học, dạy học trong 3 tiết

  3

  Chương III. Đóng

  Bài 15. Cấu tạo trong của chân non

  bài hát đầy đủ

  Không dạy cấu tạo chi tiết của cơ thể trẻ, chỉ dạy cấu tạo chung ở phần kín.

  khung cuối.

  4

  Bài 16. Vì sao cơ thể lớn lên?

  Phần 2 và 3 trang 51 và 52

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 13, bài 14, bài 15, bài 16

  Bài 17 và Bài 18

  6 bài hát

  Tích hợp các môn học, dạy học trong 6 tiết

  5

  chương thứ tư. cây lá

  Bài 20. Cấu trúc bên trong của

  mã số

  Mục 2. Đặt hàng trang 66

  không thực hiện

  Phần câu hỏi: Câu 4 và Câu 5

  6

  Bài 23. Thực vật có thở không?

  Phần câu hỏi: Câu 4 và Câu 5

  không thực hiện

  Bài 19, bài 21, bài 22, bài 23,

  Bài 24 và Bài 25

  6 bài hát

  Tích hợp các môn học, dạy học trong 6 tiết

  7

  chương năm nhân giống sinh dưỡng

  Bài 27. Nhân giống sinh dưỡng bằng con người

  Phần 4 Trang 90

  Không biết

  Phần câu hỏi: Câu 4

  không thực hiện

  Bài 26 và Bài 27

  Cả hai bài hát

  Tích hợp các môn học, dạy trong hai giờ

  TT

  (Đầu tiên)

  lớp học

  (2)

  Thư

  (3)

  Nội dung sửa đổi

  (4)

  Hướng dẫn thực hiện

  (5)

  số 8

  Chương sáu. Hoa và sinh sản hữu tính

  Bài 31. Thụ tinh, gieo hạt và đậu quả

  Phần 2. Tiêm chủng

  Không dạy chi tiết, chỉ dạy khái niệm thụ tinh trong phần điền thông tin cuối bài.

  Bài 28, bài 29, bài 30 và bài

  ba mươi mốt

  4 bài hát

  Tích hợp các môn học, dạy học trong 4 tiết

  9

  Chương VII. Trái cây và hạt giống

  Bài 36. Sơ lược về thực vật có hoa.

  Mục I.2. Đơn vị chức năng của các cơ quan ở thực vật có hoa

  Không dạy chi tiết, chỉ đánh dấu phần văn bản đóng khung ở cuối bài.

  mười

  Chương VIII. nhóm thực vật

  Bài 37. Tảo

  Mục 1. Cấu trúc của tảo

  Không dạy các chi tiết kết cấu, chỉ dạy các chi tiết đặc biệt

  Điểm chung nằm ở dòng chữ điền ở cuối bài viết.

  11

  Bài 38. Rêu

  Phần 3. U nang và sự phát triển của bào tử

  rêu

  Không biết chi tiết, chỉ biết các chữ cái

  khung ở cuối bài.

  thứ mười hai

  Bài học 39. Quyết định – Fern

  Mục 1. Đặt hàng trang 129

  không thực hiện

  13

  Bài 40. Hạt trần – cây tùng

  Mục 1. Đặt hàng trang 132

  không thực hiện

  Phần 2. Đặt hàng trang 132-133

  Chỉ đánh dấu bộ phận sinh dục của cây thông như trong khung văn bản ở cuối bài.

  14

  Bài 41. Thực vật hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

  Phần B) Đặt hàng trang 135

  không thực hiện

  Ngày 15

  Bài 42. Hàng hai lá mầm và hàng một lá mầm

  Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  16

  Bài học 44. Sự tiến hóa của Vương quốc Thực vật

  bài hát đầy đủ

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  17

  Chương IX. Vai trò của thực vật

  Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

  Phần 2. Đa dạng thực vật ở Việt Nam

  Bạn không biết về những con số

  18

  Chương Mười: Vi khuẩn – Nấm – Địa y.

  Bài 50. Vi khuẩn

  Phần 3. Phân phối và số lượng

  Không dạy chi tiết, chỉ là dòng chữ vuông ở cuối bài.

  19

  Bài 51. Nấm

  Mục I.1. Đặt hàng trang 165

  không thực hiện

  Mục lục Trang 165

  Không biết

  TT

  (Đầu tiên)

  lớp học

  (2)

  Thư

  (3)

  Nội dung sửa đổi

  (4)

  Hướng dẫn thực hiện

  (5)

  20

  Bài 52. Địa y

  bài hát đầy đủ

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  TT

  (Đầu tiên)

  lớp học

  (2)

  Thư

  (3)

  Nội dung sửa đổi

  (4)

  Hướng dẫn thực hiện

  (5)

  Đầu tiên

  Chương 1. Động vật nguyên sinh

  Bài 4. Trùng roi

  Mục I.1. xây dựng và di chuyển

  Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần đóng

  khung ở cuối bài.

  Phần 4. Tính toán hướng của ánh sáng

  Không biết

  Phần câu hỏi: Câu 3

  không thực hiện

  2

  Bài 5. Cùng một ca, cùng một chiếc giày

  Mục II.1. xây dựng và di chuyển

  Không dạy chi tiết, chỉ là dòng chữ vuông ở cuối bài.

  Mục II.2. Đặt hàng trang 22

  không thực hiện

  Phần câu hỏi: Câu 3 Trang 22

  3

  Bài 6. Bệnh kiết lỵ và sốt rét

  phần Một. Thứ tự trang 23

  không thực hiện

  Mục II.2. Đặt hàng trang 24

  4

  Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của nguyên phân

  Nội dung Giới thiệu về Khớp khẩu độ Trang 27

  Không biết

  Bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài

  7

  5 bài hát

  Được xây dựng theo các chủ đề, dạy trong 5 tiết.

  5

  Chương 2. Phân chia ruột

  Bài 8. Nước

  Phần thứ hai. 30. Bảng trang

  Không dạy chi tiết, chỉ là dòng chữ vuông ở cuối bài.

  Phần thứ hai. Đặt hàng trang 30

  không thực hiện

  6

  Bài 9. Đa dạng ngành

  Ruột trong

  Phần I Lệnh Trang 33

  không thực hiện

  Phần thứ ba. đặt hàng trang 35

  TT

  (Đầu tiên)

  lớp học

  (2)

  Thư

  (3)

  Nội dung sửa đổi

  (4)

  Hướng dẫn thực hiện

  (5)

  7

  Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của đoạn ống tủy sống

  phòng

  Bảng phần đầu Trang 37

  Không triển khai các nội dung theo số thứ tự 4, 5 và 6.

  Bài 8, Bài 9 và Bài 10

  Tất cả các bài hát 3

  Được xây dựng trong các môn học, dạy trong 3 tiết.

  số 8

  Chương 3. Sự phân chia của Giun

  Bài 11. Sự may mắn của lá gan

  Mục III.1. Trang lệnh 41-42

  không thực hiện

  9

  Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung cấu tạo giun dẹp

  Phần thứ hai. Các tính năng chung

  Không biết

  Bài 11 và Bài 12

  Cả hai bài hát

  Được xây dựng trong các chủ đề, nó được dạy theo hai thuật ngữ.

  mười

  Bài 13. Giun đũa

  Phần thứ ba. Trang lệnh 48

  không thực hiện

  11

  Bài 14. Một số giun đũa khác

  Đặc điểm chung của giun đũa

  Phần thứ hai. Các tính năng chung

  Không biết

  Bài 13 và Bài 14

  Cả hai bài hát

  Được xây dựng trong các chủ đề, nó được dạy theo hai thuật ngữ.

  thứ mười hai

  Bài 15. Giun đất

  Phần thứ ba. cơ cấu nội bộ

  Không biết

  13

  Bài 16. Thực hành giải phẫu và quan sát giun đất

  Mục III.2. cơ cấu nội bộ

  không thực hiện

  14

  Bài 17. Một số loài giun khác

  Và đặc điểm chung của ngành giun

  Phần thứ hai. Các tính năng chung

  Không biết

  Bài 15, Bài 16 và Bài 17

  Tất cả các bài hát 3

  Được xây dựng trong các môn học, dạy trong 3 tiết.

  Ngày 15

  ngành nhuyễn thể

  Bài 18. Dòng sông Trai

  Phần thứ hai. di chuyển

  Không biết

  Phần thứ ba. trang lệnh 64

  không thực hiện

  16

  Bài 20: Thực hành xem một số con sên

  Mục III.3. cơ cấu nội bộ

  không thực hiện

  17

  Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

  phần Một. Sắp xếp ▼ Trang 71-72

  không thực hiện

  …………………………

  Mời các bạn xem toàn bộ nội dung chương trình Sinh học giản đơn trong file tải về.

  Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trong chuyên mục dành cho giáo viên trường THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Thể loại: Giáo dục

  Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.