CHUẨN BỊ Ở NHÀ – luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều điều phải học: học ở bạn bè để làm tốt, học về đức tính chăm chỉ, trung thực, nhưng không phải chỉ học ngày một, ngày hai mà là học lâu dài, học cả đời. Để có thể hòa nhập và học tốt, chúng ta không thể không có phương pháp học tập tốt và đúng đắn. Và đây cũng chính là điều mà ông cha ta muốn gửi gắm qua câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Chuẩn bị ở nhà(Trang 65, SGK Ngữ văn 7, Tập 2)

ĐỀ 1: Có câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng một số bạn lại cho rằng: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã sàng khôn! Hãy đưa ra ý kiến ​​của bạn và ủng hộ nó.

Gợi ý:

Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều điều phải học: học ở bạn bè để làm tốt, học về đức tính chăm chỉ, trung thực, nhưng không phải chỉ học ngày một, ngày hai mà là học lâu dài, học cả đời. Để có thể hòa nhập và học tốt, chúng ta không thể không có phương pháp học tập tốt và đúng đắn. Và đây cũng chính là điều mà ông cha ta muốn gửi gắm qua câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Giải thích câu tục ngữ: Đi đây đi đó, cần phải trải qua những điều hay lẽ phải để tích lũy cho mình những kinh nghiệm và bài học sống quý giá, tốt đẹp.

– Nhưng cũng có ý kiến ​​cho rằng: Nếu không có ý thức học hỏi thì chắc gì đã sàng khôn.

=> Ý kiến ​​này đúng, nhưng không thể khẳng định đầy đủ như vậy.

– Tôi đồng ý với phần đúng của ý kiến ​​của bạn, nhưng cần khẳng định tính đúng đắn của nó theo hướng của câu tục ngữ, vì đó là sự thật đã được chứng minh.

Vấn đề thứ hai: Chứng minh rằng văn học gây cho ta những cảm xúc mà ta không có.

Diễn giải văn học làm cho chúng ta cảm nhận được những cảm xúc mà chúng ta không có: những cảm giác đó là những cảm nhận mới mà chúng ta có được sau quá trình đọc, hiểu và cảm nhận tác phẩm văn học. Đó có thể là: lòng nhân ái, lòng vị tha, ý chí vươn lên,

Văn học hình thành trong chúng ta những tình cảm sau:

+ Qua cốt truyện, chủ đề và ý tưởng của truyện mà ta rút ra được.

+ Chúng tôi đọc nhiều nên thấm dần và tạo được sức thuyết phục.

– Cảm xúc và tâm trạng của em mỗi khi đọc xong một tác phẩm.

Các chủ đề còn lại đều giống nhau.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.