Chon cau dung voi mot may bien ap li tuong 375f462d8067e244cbea9f242bc7781b

Chọn câu dụng với một máy biến áp lí tưởng

Trang chủ diễn đàn > Vật lý > lớp 12 > Chương Ba: Điện xoay chiều > Câu hỏi thường gặp về Phần AC >

15/12/2021 184

B. U1U2 = N1N2

Câu trả lời chính xác


Trang 2

15/12/2021 thứ mười hai

B. U1U2 = N1N2 = I2I1

Câu trả lời chính xác

Ứng dụng của lý thuyết máy biến áp. A – Sai vì máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều. b – Sai vì lõi máy biến áp làm bằng sắt hoặc thép tấm silic. C – Sai vì hai cuộn dây của máy biến áp có số vòng dây khác nhau. D- Đúng vì máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Chọn DỄ DÀNG

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Thay đổi điện dung C của tụ điện để tần số dòng điện là f = 12πLC. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 1.493

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 100cos (100πt) V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và tụ điện lần lượt là 100 vôn và 50 vôn, đoạn mạch tiêu thụ công suất 100 oát. Giá trị R là 100 vôn.

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 1.382

Hai nguồn điện giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có emf ξ. Suất điện động của nguồn điện là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 1.062

Cho có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 821

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng R không đổi U vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình vẽ bên gồm đoạn mạch AB và đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB phụ thuộc vào thời điểm t. Cho rằng năng lượng tiêu thụ trên đoạn AM bằng năng lượng tiêu thụ trên đoạn MN. Hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị gần đúng là

Chon cau dung voi mot may bien ap li tuong 375f462d8067e244cbea9f242bc7781b

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 764

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào lò xo nhẹ độ cứng k. Tần số riêng của con lắc là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 644

Mạch dao động LC gồm tụ điện 16nF và cuộn cảm có độ tự cảm 25mH. Tần số góc của mạch là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 534

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N / m và vật nhỏ khối lượng m = 625 g dao động điều hòa với biên độ 5 cm tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m. / s 2. Lấy π2≈10 và bỏ qua lực cản của không khí. Tại thời điểm vật nhỏ của con lắc qua vị trí cân bằng đi lên, người ta thả vật nhỏ khối lượng m ‘= 50g theo phương thẳng đứng từ vị trí trên trục của lò xo và cách vị trí cân bằng của con lắc một đoạn 56 là 25 cm với tốc độ 3,5 m / s. Sau đó hai vật nhỏ va chạm, dính vào nhau và cùng dao động điều hòa. Biên độ dao động của con lắc sau va chạm gần đúng với giá trị nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 460

Một con lắc đơn giản dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz tại nơi có gia tốc do trọng trường g = π2m / s2. Chiều dài của con lắc này là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 391

Một con lắc lò xo gồm một khối và một lò xo có độ cứng cố định dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu khối lượng là 50 g thì chu kì dao động của con lắc là 1 giây. Nếu chu kì của con lắc là 0,5 giây thì khối lượng của khối lượng là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 341

Chiều dài của sợi dây đàn hồi AB là 60 cm, hai đầu A và B cố định, trên sợi dây có sóng dừng với ba bụng. Vận tốc của sóng trên sợi dây là 4 m / s. Tần số của sóng trên

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 225

Một sóng cơ truyền trên mặt chất lỏng từ nguồn O đến điểm M cách O một đoạn 0,5 m; Tốc độ truyền sóng là 10 m / s. Cho rằng biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền. Biết phương trình của sóng tại điểm O là uO = 4cos (10πt) (cm), khi đó phương trình của sóng tại M là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 188

Chọn cụm từ đúng. quang phổ liên tục của một đối tượng

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 174

Người ấy chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc hẹp vào bên cạnh một lăng kính đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 174

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau S1S2 = 7 cm, tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2 cm. Đường thẳng (Δ) song song với S1S2 và cách S1S2 một đoạn 2 cm và cắt đường trung trực của S1S2 tại điểm C. Khoảng cách lớn nhất từ ​​C đến điểm dao động với biên độ cực đại trên (Δ) là

Xem câu trả lời ” 08/11/2021 158

phương pháp: sử dụng công thức biến áp

Lời giải: Câu trả lời là A

Đối với máy biến áp lý tưởng:

Chon cau dung voi mot may bien ap li tuong d7c7adabfb30aee6cb2382d678b80bd7

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.