Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

Cho từ từ 0 7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0 1 mol Al2(SO4)3 SO mol kết tủa thu được là

Hướng dẫn giải pháp

Câu trả lời

có: không-= nNaOH = 0,7 mol

nAl3 += 2.0,1 = 0,2 mol

Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

không-Lượng dư = 0,7 – 0,6 = 0,1 mol

Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

nAl (OH) 3= 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

Cho từ từ 0,7 mol NaOH đến ngày được 0,1 mol Al2 (SO4) 3. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu mol?

một. 0,2

B. 0,15

c. 0,1

Tiến sĩ .. 0,05

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tính chất hóa học của một số hợp chất điển hình (Al) – Hóa học 12 – Bài 8

Làm bài tập về nhà đi

Có liên quan

Một số câu hỏi khác từ cùng một đề thi.

 • Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Làm bay hơi dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

 • Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3, CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2) duy nhất. Đốt cháy từng chất Z, thu được 4,48 lít khí cacbonic (dktc) và 9,45 gam H2O. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

 • Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

 • Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

 • Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

 • Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

 • Cho tu tu 0 7 mol naoh vao dung dich chua 0 1 mol al2so43 so mol ket tua thu duoc la

 • Trong 80 mét nước rút, Nam chạy 1 3 phút và Bình chạy 1 4 phút. Ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây?

 • Trong cùng một cuộc đua, Sơn chạy với nó trong 1 phút 15, Hà trong 73 giây, Thắng trong 1 phút và 14 trong một phút. Khoảng cách giữa người chạy nhanh nhất và người chạy chậm nhất là bao nhiêu giây?

 • Bình ngủ lúc 9 giờ tối, mỗi đêm Bình ngủ được 9 giờ. Bình dậy lúc mấy giờ?

 • Viết số đúng vào chỗ chấm:
  1 giờ 30 giây = … giây.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.