Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly92awrlby52awv0amfjay5jb20vdxbsb2fkl3f1axpfc291cmnllziwmtgvmtavy2f1ltetdmvjdg8ty28tymfullborw

Cho tam giác ABC số các vecto khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC là

Hai vectơ cùng độ dài và ngược hướng được gọi là:

Hai vectơ bằng nhau khi chúng có:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho vectơ \ a $. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hình vuông ABCD, mệnh đề nào sau đây là đúng:

Cho tam giác đều ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Giả sử tam giác đều ABC với đường cao AH. Phương trình nào sau đây đúng?

Hình bình hành ABCD. Phương trình nào sau đây không đúng?

Cho ABC là một tam giác. Có bao nhiêu vectơ khác 0 là điểm đầu và điểm cuối của ABC?

Chọn C.

Các vectơ kiểm tra địa chỉ là:

Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly92awrlby52awv0amfjay5jb20vdxbsb2fkl3f1axpfc291cmnllziwmtgvmtavy2f1ltetdmvjdg8ty28tymfullborw==

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

câu trả lời (8)

Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 00:30:36
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk2odc1n182lmdpzg==
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 00:37:13
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk2otazm19hahvodteuz2lm
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 00:41:14
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk2oti3nf9hahvodteuz2lm
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 00:46:29
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk2otu4ov9hahvodteuz2lm
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 00:50:44
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk2otg0nf9hahvodteuz2lm
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 00:54:17
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk3mda1n19hahvodteuz2lm
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 01:02:56
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co diem dau va diem cuoi la cac dinh cua tam giac abc la ahr0chm6ly9nawfpdmfkyxauy29tl3fhx2ltz3mvmtuznzk3mdu3nl9hahvodteuz2lm
Cho tam giac abc so cac vecto khac 0 co
Nguyễn Xuân Huệ
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 01:04:37

À, mình đã giải các bài phân tích rất kỹ và chi tiết, mời các bạn xem. Nếu có phần nào chưa hiểu các bạn vui lòng inbox vào tài khoản của mình

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.