Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu c36e8453235f37e976d6d038f51f3735

Cho mặt cầu có bán kính là a ngoại tiếp hình nón thiết diện qua trục của hình nón là tam giác đều

Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều. Gọi \({{V}_{1}},{{V}_{2}} \) lần lượt là thể tích của khối cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình nón đã cho. Tính \( \frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}} \).

A.

B.

C.

D.

Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Gọi lần lượt là thể tích của khối cầu ngoại tiếp và nội tiếp khối nón trên. Khi đó, tỉ số bằng:

A.

8.

B.

6.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Cho giả sử

Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu c36e8453235f37e976d6d038f51f3735

Ta có:

Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 54fae0957d44c8dfd28369cea1db60a0
Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 8477c22359f1360144902c8aab9f04ba

Vậy đáp án đúng là: A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Các bài toán về khối nón – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Toán Học 12 – Đề số 12

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 81350f97edf414dd31c034e4e7c97e3e

  Một hình nón có đường kính đáy là

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu cd5250a64d4e642bec7e8485c372d6af

  , góc ở đỉnh là

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu d3664088a9268d970c58eb80165c15af

  . Tính thể tích của khối nón đó theo

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 3a76f0d4fa8532ffe95eb99eba445107

  .

 • Cho khối nón đỉnh

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 5508e3fcc3d06241e4697b7eac57f47c

  , trục

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 234d7bbd8a9fc29c7437e53bd4684fb4

  . Măt phẳng trung trực của

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu e725c40a7fae7bc5e21b2de9cb21c56d

  chia khối chóp thành hai phần. Tỉ số thể tích của hai phần là:

 • Cho hình chóp tam giác đều

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  có cạnh đáy bằng

  1663924898 888 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng

  1663924899 569 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh

  1663924900 366 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  , đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác

  1663924901 583 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

 • Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng

  1663924902 837 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  và có bán kính đáy bằng

  1663924903 761 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng:

 • Cho hình nón có diện tích xung quanh là

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu ba8d8f46db07855270ac77d02f9eab1e

  , bán kính đáy

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 02e4b786b5c493e30e5e5449681fe967

  . Khi đó thể tích của hình nón là ?

 • Gọi

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu da1c7e80420111b558967969c4757039

  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là ?

 • 1663924905 684 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  vàchiều cao gấp 2 lần bán kính đáy. Tính thểtích khối nón đãcho.

 • Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 15ca79c6d5905adb18fc3ea6cbbc5662

  , chiều cao

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 1d7e1193c7a7e4b922fc67339a7d3a74

  và đường sinh

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 8688ed2333c4f48bd8d994f2442c06f4

  . Kết luận nào sau đây sai?

 • Cho hình nón

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu ac8969d2a0dedafff369f9eb428372fb

  có đường cao

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 2ac6f3fe786aa3df090e01e5691f2d69

  và bán kính đáy bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu c8f234d8640f36343ef22a0aa209739b

  , gọi

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 06bd20e8864f78a12077b9fb69307716

  là điểm trên đoạn

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 3bd7b09ee834ad8bbe993472323dc454

  , đặt

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 0b7c341ea5ff6a78a97036baa84e61ed

  ,

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 7357702a321a70b83df40ae3e4a252c0

  .

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 84e2c52eeebe39cf147f274de8005151

  là thiết diện của mặt phẳng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 65b99f4653b18caf189458c2ac77b0d5

  vuông góc với trục

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu d9227ee89bdf42aeb69d02da94abb70d

  tại

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu fb8d1bcebb1a5f50e76980574cf8d0b1

  , với hình nón

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 0d93a04a776d9061049897063d967dd4

  . Tìm

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 2380f70a8ee9a4a284cacba2eeac7db2

  để thể tích khối nón đỉnh

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu c9bf4133fdd8212b365a3e30fee59e02

  đáy là

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 1eb0cbacf237b1dfc17216810f562346

  lớn nhất.

 • Cho khối nón có bán kính đáy

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 7c75bd1cb1130b8a2cd40374a5439c8d

  và chiều cao

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 8571d5257e95b552c75580bb5a7e670f

  . Tính thể tích

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 3342d88a8c85846bb0b1c1dcdb6f82f0

  của khối nón đã cho.

 • Cho hình lập phương

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu acbfdf35c03f22b201966968a13f35cd

  có cạnh

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 7be2ad382361141a9ab5d5d157dd4432

  . Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đường gấp khúc

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 100daca9c4a97203031a8ffb05148c0d

  quay xung quang trục

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 49e43667c33bc1ded0fbbf982b7dbda3

  bằng:

 • Hìnhnóntrònxoaycóchiềucao, diệntíchđáylầnlượtlà

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 69ea36ec9caddca1fa070a0de75cbb54

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 528c8e50319a02969f1c95dfb9b3fc02

  . Thểtíchcủakhốinónđượctínhbằng:

 • Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu d7388fb113d16266ad268ac0352799e3

  . Gọi BC là dây cung của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 794035b6ac4de2260eb6ab1e93898a50

  tạo với mặt phẳng đáy một góc

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 521dfaa9add193e0e8c93d2f9d7e1fbf

  . Tính diện tích tam giác

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 21cb76160a6dca581c412adba992ba46

  .

 • Nếu giữ nguyên chiều cao của khối nón và tăng bán kính đáy lên hai lần thì thể tích khối nón tăng lên bao nhiêu lần?

 • Cho khối nón có bán kính đáy

  1663924910 257 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  và chiều cao

  1663924911 811 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Tính thể tích

  1663924912 171 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  của khối nón đã cho.

 • Hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp một mặt cầu bán kính

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 69d567cf797a5a052dc4c025ec243558

  cho trước bằng:

 • Cho hình nón đỉnh

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 4271f91045d998009619abc5f9732fd7

  có đáy là đường tròn tâm

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 73b7278ba6db4ed1ebf29534f0bbe02c

  , bán kính

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 7e1e7f1fb90e5b86de4779de61014ffa

  . Biết

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu a8cb6879fdaa41f003bf72b840ec2308

  . Độ dài đường sinh của hình nón bằng:

 • Cho tam giác đều

  1663924914 489 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  nội tiếp đường tròn tâm

  1663924915 332 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  đường kính

  1663924916 473 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  ,

  1663924918 821 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  là trung điểm

  1663924919 391 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Khi quay tam, giác

  1663924920 198 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  với nữa hình tròn đường kính

  1663924921 646 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  xung quanh đường thẳng

  1663924922 422 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  (như hình vẽ minh hoạ), ta được khối nón và khối cầu có thể tích lần lượt

  1663924923 461 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  .Tỉ số

  1663924924 34 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  bằng:

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 11cd3c64ddb80cf19b6d7889ecbc978f

 • Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A,

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 861a3a72a6ebefe16dc1ac1e32fededa

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu a1e6c7d081ce526503328df491b0c019

  . Tính độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.

 • Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và khoảng cách từ tâm của đáy đến một mặt bên bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu a2e3f47236d81f1ae25622458bb3665a

  Tính diện tích toàn phần

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 45266b0deb6e0cbbc0c396f5ff6070d2

  của hình nón có đỉnh S và đáy là hình tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.

 • Cho hình chóp tứ giác đều

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 9a5b62855cefd320cc914d1d859d60a3

  có tất cả các cạnh bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 4bd3f09eaee9b9e22a73490f099649a6

  . Tính diện tích xung quanh của hình nón có đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 5a857a9416b314f058653108868dcf8d

  và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp.

 • Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng

  1663924926 508 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  và bán kính đáy bằng

  1663924927 973 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Tính độ dài đường sinh

  1663924928 432 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  của hình nón đã cho.

 • Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn

  1663924929 760 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  1663924930 122 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  , chiều cao

  1663924931 200 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  và bán kính đáy

  1663924932 742 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Một hình nón có đỉnh là

  1663924933 51 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  và đáy là hình tròn

  1663924934 215 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Tỷ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng:

 • Vớimộtđĩatrònbằngthéptrắngbánkính R, phảilàmmộtcáiphễubằngcáchcắtđimộthìnhquạtcủađĩanàyvàgấpphầncònlạithànhmộthìnhnón. Gọiđộdàicungtròncủahìnhquạtbịcắtđilà x. Đểthểtíchkhốinóntạothànhnhậngiátrịlớnnhấtthìgiátrịcủa x là

 • Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu dcde304ca0d7cecc548623d13bb09139

  và thiết diện qua trục của hình nón là tam giácvuông. Tính thể tích V của khối nón tương ứng.

 • Gọi

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 9df70c81e6e5592151cab36f448eb135

  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) bằng:

 • Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A có

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu d872b921f5040b23ee966728ea0ebb84

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu f9af6674fdc12a213d4fbeeae4db3570

  . Quay tam giác đó xung quanh trục AB, ta được một hình nón. Tính thể tích V của hình nón đó.

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 0c85c9325c54de66604a2a26ff21a5cd

 • Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO = h =

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 00e198758ff5754fb81666f7d094b8b4

  và góc

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 92948c763c71004015c9a490187fac1b

  . Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S.

 • Hình nón tròn xoay có trục

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 0bca4f23ae1970717a0b6c9b19963cdb

  với R là bán kính đáy, thiết diện qua trục của hình nón tạo thành tam giác SAB là tam giác đều. Gọi I là trung điểm của SO và E, F

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 336d977e0fd0bbf53845b8ddd05e088f

  sao cho

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu adfb80519a166174e7f74b1def1d2eee

  Khi đó, tâm mặt cầu ngoại tiếp hình nón là điểm:

 • Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu a84bd72cc16c6afd32f45eb5ec9116d0

  Từ một miếng sắt tây hình tròn bán kính R, ta cắt đi một hình quạt và cuộn phần còn lại thành một cái phễu hình nón. Số đo cung của hình quạt bị cắt đi phải là bao nhiêu độ (tính xấp xỉ) để hình nón có dung tích lớn nhất.

 • Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A có

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 5d00d688537aa7476424cd17ff6014cd

  . Quay tam giácABC quanh cạnh AB thu được một hình nón. Diện tích toàn phần của hình nón đó là:

 • Một hình nón có bán kính đáy bằng 1(cm), có chiều cao bằng 2(cm). Khi đó góc ở đỉnh của hình nón là

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu a072ddaf86411ec354cf1f66202c01df

  thỏa mãn:

 • Trong các hình nón

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu f82059c01331c25f8e24f5bd93d3f8d2

  nội tiếp mặt cầu (S) bán kính R (

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu ba0cfe18d48207a205addec251005275

  có đỉnh thuộc (S) và đáy là đường tròn nằm hoàn toàn trên (S)), hãy tìm thể tích lớn nhất của

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 9b85813d526b0753922064dc94b71a7b

  .

 • Người ta đặt được vào một hình nón hai khối cầu có bán kính lần lượt là a và 2a sao cho các khối cầu đều tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón, hai khối cầu tiếp xúc với nhau và khối cầu lớn tiếp xúc với đáy của hình nón. Bán kính đáy của hình nón đã cho là:

 • Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Gọi

  1663924937 726 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  lần lượt là thể tích của khối cầu ngoại tiếp và nội tiếp khối nón trên. Khi đó, tỉ số

  1663924938 138 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  bằng:

 • Thiết diện đi qua trục của hình nón đỉnh

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu e3799dc7a3e654bd48f18a1ebaaab0f0

  là một tam giác vuông cân có cạnh cạnh huyền bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 600cc70de82955328d08ad978063eb88

  . Kẻ dây cung BC của đường tròn đáy hình nón, sao cho mp

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 831687bcb074f8aec902cddad9265601

  tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 4f4a60c735569ace25c469ee3ca9a10b

  . Diện tích tam giác

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 41028f6eca4fb2941c2051a51107462c

  tính theo

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu fd288359dd221824e7889a0e3d586e71

  là:

 • Một hình nón có đường kính đáy bằng 40cm, độ dài đường sinh bằng 50cm. Tính diện tích xung quanh hình nón đó.

 • Một hình nón có đường cao

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 8a073eaea525e4d85dbd914e62068727

  , bán kính đáy

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu e891fdfdc7b0a09e0b93abb344699962

  . Tính diện tích xung quanh của hình nón đó:

 • Cho hình nón có bán kính đáy

  1663924941 927 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  và độ dài đường sinh

  1663924942 93 cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep

  . Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho

 • Thể tích V của khối nón (N) có chiều cao bằng a và độ dài đường sinh bằng

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu d5a2bfb6bcbf6a303d141a082d22c559

  là ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions:

  In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh. The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained. Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose. Cartoons in the West have been associated with political and social matters for many years. In wartime, for example, they proved to be an excellent way of spreading propaganda. Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters. In this way, the modern cartoon has become a very powerful force in influencing people in Europe and the United States. Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially those who could not read and write. Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate andsemi-literate people throughout China. Confucius, Mencius and Laozi have all appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons. The cartoons themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in a very attractive way. In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they do not depend chiefly on telling jokes. Often, there is nothing to laugh at when you see Chinese cartoons. This is not their primary aim. In addition to commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people. Today, however, Chinese cartoons have an added part to play in spreading knowledge. They offer a very attractive and useful way of reaching people throughout the world, regardless of the particular country in which they live. Thus, through cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and sages can now reach people who live in such countries as Britain, France, America, Japan, Malaysia or Australia and who are unfamiliar with the Chinese culture. Until recently, the transfer of knowledge and culture has been overwhelmingly from the West to the East and not vice versa. By means of cartoons, however, publishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West. Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries. The vast increase in the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of Confucius’s famous saying “One picture is worth a thousand words.” Question: The major differences between Chinese cartoons and Western cartoons come from their ________.

 • Khi một vật dao động cưỡng bức thì:

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions:

  In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh. The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained. Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose. Cartoons in the West have been associated with political and social matters for many years. In wartime, for example, they proved to be an excellent way of spreading propaganda. Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters. In this way, the modern cartoon has become a very powerful force in influencing people in Europe and the United States. Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially those who could not read and write. Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate andsemi-literate people throughout China. Confucius, Mencius and Laozi have all appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons. The cartoons themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in a very attractive way. In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they do not depend chiefly on telling jokes. Often, there is nothing to laugh at when you see Chinese cartoons. This is not their primary aim. In addition to commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people. Today, however, Chinese cartoons have an added part to play in spreading knowledge. They offer a very attractive and useful way of reaching people throughout the world, regardless of the particular country in which they live. Thus, through cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and sages can now reach people who live in such countries as Britain, France, America, Japan, Malaysia or Australia and who are unfamiliar with the Chinese culture. Until recently, the transfer of knowledge and culture has been overwhelmingly from the West to the East and not vice versa. By means of cartoons, however, publishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West. Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries. The vast increase in the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of Confucius’s famous saying “One picture is worth a thousand words.” Question: Chinese cartoons have been useful as an important means of ________.

 • Mộtvậtthựchiệnđồngthờihaidaođộngđiềuhòacùngphương, cùngtầnsố. Dao độngthứnhấtcóbiênđộbằng 6 cm vàtrễphavớidaođộngtổnghợp

  Cho mat cau co ban kinh la a ngoai tiep hinh non thiet dien qua truc cua hinh non la tam giac deu 6e72df3298a361db0f044cc3e0f283e5

  Khidaođộngthứhaicóliđộbằngbiênđộdaođộngthứnhấtthìdaođộngtổnghợpcóliđộbằng 9 cm. Biênđộdaođộngtổnghợpnhậngiátrịnàodướiđây?

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions:

  In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh. The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained. Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose. Cartoons in the West have been associated with political and social matters for many years. In wartime, for example, they proved to be an excellent way of spreading propaganda. Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters. In this way, the modern cartoon has become a very powerful force in influencing people in Europe and the United States. Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially those who could not read and write. Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate andsemi-literate people throughout China. Confucius, Mencius and Laozi have all appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons. The cartoons themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in a very attractive way. In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they do not depend chiefly on telling jokes. Often, there is nothing to laugh at when you see Chinese cartoons. This is not their primary aim. In addition to commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people. Today, however, Chinese cartoons have an added part to play in spreading knowledge. They offer a very attractive and useful way of reaching people throughout the world, regardless of the particular country in which they live. Thus, through cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and sages can now reach people who live in such countries as Britain, France, America, Japan, Malaysia or Australia and who are unfamiliar with the Chinese culture. Until recently, the transfer of knowledge and culture has been overwhelmingly from the West to the East and not vice versa. By means of cartoons, however, publishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West. Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries. The vast increase in the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of Confucius’s famous saying “One picture is worth a thousand words.”

  Question: The passage is intended to present ________.

 • Nhận xét nào sau đây không đúng?

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions:

  In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh. The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained. Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose. Cartoons in the West have been associated with political and social matters for many years. In wartime, for example, they proved to be an excellent way of spreading propaganda. Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters. In this way, the modern cartoon has become a very powerful force in influencing people in Europe and the United States. Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially those who could not read and write. Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate andsemi-literate people throughout China. Confucius, Mencius and Laozi have all appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons. The cartoons themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in a very attractive way. In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they do not depend chiefly on telling jokes. Often, there is nothing to laugh at when you see Chinese cartoons. This is not their primary aim. In addition to commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people. Today, however, Chinese cartoons have an added part to play in spreading knowledge. They offer a very attractive and useful way of reaching people throughout the world, regardless of the particular country in which they live. Thus, through cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and sages can now reach people who live in such countries as Britain, France, America, Japan, Malaysia or Australia and who are unfamiliar with the Chinese culture. Until recently, the transfer of knowledge and culture has been overwhelmingly from the West to the East and not vice versa. By means of cartoons, however, publishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West. Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries. The vast increase in the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of Confucius’s famous saying “One picture is worth a thousand words.”

  Question: The pronoun “this” in paragraph 4 mostly refers to ________.

 • Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=4cos(10pt +p/4) (cm) ; x2= 4cos(10pt +11p/12) (cm) và x3= 6sin(10pt +p /12) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là ?

 • Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions:

  In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh. The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained. Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose. Cartoons in the West have been associated with political and social matters for many years. In wartime, for example, they proved to be an excellent way of spreading propaganda. Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters. In this way, the modern cartoon has become a very powerful force in influencing people in Europe and the United States. Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially those who could not read and write. Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate andsemi-literate people throughout China. Confucius, Mencius and Laozi have all appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons. The cartoons themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in a very attractive way. In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they do not depend chiefly on telling jokes. Often, there is nothing to laugh at when you see Chinese cartoons. This is not their primary aim. In addition to commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people. Today, however, Chinese cartoons have an added part to play in spreading knowledge. They offer a very attractive and useful way of reaching people throughout the world, regardless of the particular country in which they live. Thus, through cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and sages can now reach people who live in such countries as Britain, France, America, Japan, Malaysia or Australia and who are unfamiliar with the Chinese culture. Until recently, the transfer of knowledge and culture has been overwhelmingly from the West to the East and not vice versa. By means of cartoons, however, publishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West. Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries. The vast increase in the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of Confucius’s famous saying “One picture is worth a thousand words.” Question: Which of the following is most likely the traditional subject of Chinese cartoons?

 • Giảm xóc của ôtô là một bộ phận ứng dụng tính chất của :

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.