Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

Cho mạch điện như hình vẽ điện trở tương đương của đoạn mạch AB bằng

Cho hình tròn như hình bên. trong đó R1 = 2,4Ω; R3 = 4Ω; R2 = 14Ω; R4 = R5 = 6Ω; I3 = 2 A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở.

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

một.

R = 12Ω; U2 = U4 = 8V; U1 = 8 vôn; U3 = U5 = 14 vôn

B.

R = 12Ω; U2 = U4 = 14 vôn; U1 = 6 vôn; U3 = U5 = 8 vôn

c.

R = 12Ω; U2 = U4 = 14 vôn; U1 = 4 vôn; U3 = U5 = 8 vôn

Tiến sĩ ..

r = 9Ω; U2 = U4 = 14 vôn; U1 = U3 = U5 = 8V

Điện trở tương đương của cầu dao AB có sơ đồ như hình vẽ là RAB = 10 Ω, trong đó các điện trở R 1 = 7 Ω; p 2 = 12 Ω. Điện trở R x có giá trị nào dưới đây?

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9hdlkwufpramlirzgucg5n

A 9

b 5Ω

c 15

D 4

Câu hỏi tương tự

Điện trở tương đương của cầu dao AB có sơ đồ như hình vẽ là RAB = 10 Ω, trong đó các điện trở R 1 = 7 Ω; p 2 = 12 Ω. Đặt mua điện trở giá rẻx Giá trị nào sau đây?

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9wahrpbvkzumzldgcucg5n

A 9

b 5Ω

c 15

D 4

cho một mạch có sơ đồ như trong Hình 6.3, trong đó có RĐầu tiên = 15, p2 = rẻ3 = 30 yoAB = 12 vôn.

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9du2llqxnhstvpvdaucg5n

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Ba điện trở có giá trị là 10, 20, 30. Có thể mắc điện trở này vào đoạn mạch 12V như thế nào để cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0,4A? Vẽ sơ đồ các tuyến này.

Tôi thấy rẻĐầu tiên nt (rẻ2 // Rẻx)

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

→ câu trả lời dễ

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang
Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Dòng điện không đổi trong 10 giây có điện tích 1,6 ° C chạy qua nó.

a) Tính độ lớn của dòng điện này.

b) Tính số êlectron chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong 10 phút

Xem câu trả lời ” Ngày 26 tháng 5 năm 2020 54797

Pin có thể cung cấp 4 ampe phải được sạc liên tục trong 2 giờ.

a) Tính cường độ dòng điện mà pin này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ và phải sạc lại.

b) Tính suất điện động của pin này nếu nó sinh ra 172,8 kJ trong thời gian hoạt động trên

Xem câu trả lời ” Ngày 25 tháng 5 năm 2020 45523

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64 A.

a) Tính độ dời qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.

b) Tính số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian này.

Xem câu trả lời ” Ngày 25 tháng 5 năm 2020 36837

Cho hình tròn như hình bên. trong đó E = 6V; r = 0,1Ω; Rđ = 11Ω; R = 0,9Ω. Tính hiệu điện thế và công suất định mức của đèn, cho rằng đèn sáng bình thường.

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

Xem câu trả lời ” Ngày 25 tháng 5 năm 2020 36.521

Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2 giây là 6,25.1018 e. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là gì?

Xem câu trả lời ” Ngày 26 tháng 5 năm 2020 35823

Cho hình tròn như hình bên. trong đó E = 48V; r = 0; R1 = 2Ω; R2 = 8Ω; R3 = 6Ω; R4 = 16Ω. Điện trở của các dây dẫn không đáng kể. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. Để đo được UMN thì phải mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào?

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

Xem câu trả lời ” Ngày 25 tháng 5 năm 2020 35,665

Cho hình tròn như hình bên. trong đó E1 = 6V; E2 = 2V; r1 = r2 = 0,4Ω; đèn pha loại D 6V-3W; R1 = 0,2Ω; R2 = 3Ω; R3 = 4Ω; R4 = 1Ω. Tính toán:

a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

b) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.

Xem câu trả lời ” Ngày 25 tháng 5 năm 2020 30.854

Biểu thức xác định định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có điện trở?

Cho đoạn mạch gồm R1 mắc nối tiếp với R2, mắc nào sau đây sai – sai – sai ?

Cho đoạn mạch gồm R1 mắc song song với R2, mắc nào sau đây Đúng?

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

Một vật có khối lượng 500 g (vật lý – lớp sáu)

Cho mach dien nhu hinh ve dien tro tuong duong cua doan mach ab bang

3 câu trả lời

Câu nào trong những câu dưới đây là câu đúng? (vật lý – lớp sáu)

2 câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.