Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tam o cạnh a mặt bên SAB là tam giác đều

18/06/2021 3.066

Đáp án D Giả sử H là trung điểm của AB, do tam giác SAB đều, SH ⊥ AB nhưng (SAB) ⊥ (ABCD) nên SH ⊥ (ABCD) Giả sử O là tâm của hình vuông ABCD và d là đường thẳng qua O và song song với SH thì d (ABCD) hay d là trục của đường tròn hình vuông ABCD nằm trong mặt phẳng (SAB) kẻ từ G Kẻ đường thẳng vuông góc với (SAB) cắt d tại I thì I là tâm của đường tròn khối chóp S.ABCD, bán kính R = IS.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Tìm bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đều có đáy là a và cạnh bằng 2a.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3,292

Một lăng trụ lượng giác đều có mặt bên là a và cạnh bên là 2a. Tính bán kính của mặt cầu đã cho xung quanh lăng trụ.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.170

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều S, ABC, nếu độ dài các cạnh đáy bằng a và cạnh bên SA = a3.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.946

Giả sử hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SA = a. Tính diện tích của hình tròn ngoại tiếp S.ABC.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.104

Cho đường tròn (C) bao quanh tam giác đều ABC cạnh a và đường cao AH. Quay đường tròn (C) quanh trục AH, ta được một mặt cầu. Kích thước bóng tương ứng là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 945

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D có cạnh A. Bán kính của hình cầu giới hạn là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 838

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA = AB = 2AD = 2a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy. Bán kính của mặt cầu có tâm B cắt SC dọc theo một sợi dây có độ dài 2a là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 787

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, dễSAB là tam giác đều. Bán kính mặt cầu có tâm A cắt SB bằng đoạn dây có độ dài bằng a là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 769

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD có dạng hình chữ nhật, AB = 2AD = 2a. SA vuông góc với mặt đáy và góc giữa cạnh SB và mặt đáy là 45 độ. Bán kính mặt cầu có tâm A cắt mặt phẳng (SBD) theo đường tròn bán kính a là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 624

Cho khối chóp lượng giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA, SB, SC đôi một vuông góc. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 608

Cho hình chóp S.ABCD có đáy, ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với mặt đáy và SA = a. Bán kính mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (SBC) theo a là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 494

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, góc giữa SA và mặt đáy bằng 60 độ và SA = 2a. Bán kính của hình cầu giới hạn là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 455

Giả sử hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SA = 2a. Bán kính của mặt cầu có tâm A tiếp xúc với SC theo a là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 445

Một mặt cầu cho tâm O, bán kính R và một điểm A bất kỳ trong không gian. Điểm A không nằm ngoài quả bóng nếu và chỉ khi:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 285

Giả sử lăng trụ đứng ABCA’B’C có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = a2 và góc giữa A’B và mặt phẳng (ABC) là 60 độ. Bán kính của trường hữu hạn của lăng trụ là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 242

18/06/2021 29.578

Câu trả lời là

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Thể tích của hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a bằng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 110490

Giả sử tứ giác là hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc giữa mặt phẳng đáy và mặt phẳng đáy bằng 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 76,881

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAD) một góc 300. Tính thể tích V của hình chóp đã cho.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 43.558

Nếu hình chóp tam giác đều S.ABC, độ dài cạnh đáy bằng a thì góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích của hình chóp đã cho.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 33750

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Ta biết SAB là tam giác đều và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính theo thể tích của hình chóp S.ABC biết AB = a, AC = a3

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 26472

Cho hình chóp S.ABCD chứa SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy là hình thang ABCD tại A và B với AB = a, AD = 3a, BC = a. biết SA = a3 Con số Có thể âm thanh sự cô độc cao hơn S.BCD dựa theo.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 17373

Tính theo thể tích của khối lăng trụ đứng ABCD. xấu ^ = 60 độ và cạnh bên AA ‘= a.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 15481

Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C ‘có BB’ = a, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = A 2. Tính toán Có thể âm thanh Rút tiền cấp dưới sự cô độc điện thờ cột trước đây Cho.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 14,003

Cho hình chóp tứ giác đều có đáy là A và cạnh bên là 3a. Tính thể tích thứ năm của khối nón đã cho.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 13,779

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh SC tạo với đáy một góc bằng 450. Thể tích của khối chóp S.ABC , trong một, để được:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 12.437

Cho hình chóp S.ABC chứa SA vuông góc với mặt đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B, cho SA = AC = 2a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8937

Một hình lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh 3 và 23Tạo với mặt phẳng đáy một góc 300. Khi đó kích thước bài đăng là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8893

Giả sử ABCD là hình chóp tứ giác đều với đáy ABCD là hình vuông cạnh a3 và SA = SB = SC = SD =A 2. Tính toán Có thể âm thanh sự cô độc cao hơn S.ABCD.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7374

Cho lăng trụ ABCA’B’C ‘có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tìm A’A = A’B = A’C = a. Tính thể tích của khối lăng trụ ABCA’B’C ‘.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.606

Nhìn hình chóp S.ABCD có đáy là một cạnh nào đó của góc a, góc BAD ^ = 450, tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích của hình chóp S.ABCD là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5830

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.