Cho hinh chop deu sabc co canh day bang a canh ben bang a can 21 6

Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a căn 21 6

Đã chọn.

Cho hinh chop deu sabc co canh day bang a canh ben bang a can 21 6

+) Giả sử N là trung điểm của AC và H là trọng tâm của ABC

BH = 23 tỷ = 23.a32 = a33

+) Có SH⊥ (ABC) => SHB hình vuông trong HO

⇒SH = SB2-BH2 = 21a236-a23 = a2

+) một lần nữa SABC = a234 (do ABC Tất cả chúng đều có các khía cạnh của a)

VS.ABCD = 13.a2.a234 = a3324

18/06/2021 670

D. V = a3324

Câu trả lời chính xác

Đã chọn.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Tìm thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có đáy là a và tổng diện tích các cạnh của nó là 3a2

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.929

Hình chóp 100 mặt đều có bao nhiêu mặt?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.041

Cho một hình đều 20 cạnh với cạnh bằng 2. Giả sử S là tổng diện tích của tất cả các mặt của hình đa diện. Câu nào dưới đây đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.006

Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung Có bao nhiêu mặt của hình đa diện?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.260

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và SA = SB = SC = 1. Tính thể tích lớn nhất Vmax của hình chóp đã cho.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.229

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông có cạnh A và mặt bên tạo với đáy một góc 60o. Gọi M là trung điểm trong SC. Mặt phẳng qua AM và song song với BD, SB, SD lần lượt cắt thành E, F và chia khối thứ bậc thành hai phần. Tính thể tích thứ năm của khối chóp không có đỉnh S.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.082

Giả sử tứ diện ABCD là tứ diện có AB = AC = BD = CD = 1. Khi kích thước của tứ diện ABCD là lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và BC là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.078

Hình chóp đều S.ABC có cạnh a và cạnh 2a. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm thuộc đoạn SC sao cho NS = 2NC. Độ lớn thứ năm của khối phân cấp A.BCNM là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.918

Đường kính các mặt của hình lập phương là 4 cm. Tính thể tích của khối lập phương này.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.506

Giả sử ABC là hình chóp, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và BA = BC = a. Cạnh bên SA = 2a vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo thể tích V của khối chóp S.ABC.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.278

Hình chóp tam giác đều có chiều cao 100 cm và đáy là 20 cm, 21 cm và 29 cm. Tính thể tích của hình chóp này

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 753

Cho hình nón có thể tích V = 36 cm 3 và diện tích mặt đáy B = 6 cm 2. Tính chiều cao của hình chóp.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 563

Hình nào sau đây là một hình đa diện?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 260

Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thoi có tâm O, AC = 2a3, BD = 2a. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Tìm khoảng cách từ tâm O đến (SAB) là a34 Tính thể tích thứ năm của khối chóp S.ABCD theo A.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 259

Giả sử S là tập hợp các giá trị m là số nguyên sao cho hàm số y = 13×2-m + 1×2 + m-2x + 2m-3 có cực đại tại hai điểm x1, x2, nghiệm x12 + x22 = 18. Tổng các số nguyên P m giá trị S

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 245

Cho hình chóp tam giác đều \ (S.ABC \) có cạnh đáy bằng \ (a \) và cạnh bên bằng \ (\ frac {a \ sqrt {21}} {6} \). Tính khoảng cách D từ đỉnh \ (A \) đến mặt phẳng \ (\ left (SBC \ right) \).

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

\ (d = \ frac {a \ sqrt {3}} {6}. \)

Cho hình chóp tam giác đều \ (S.ABC \) có cạnh đáy bằng \ (a \) và cạnh bên bằng \ (\ dfrac {{a \ sqrt {21}}} {6}. \) Gọi \ (h, \, \, r \) lần lượt là chiều cao và bán kính của hình cầu giới hạn xung quanh hình chóp. Tỷ lệ \ (\ dfrac {R} {h} \) là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

+) lại SABC = a2√34

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.