Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a1,a2,…,an tính tổng các số chẵn trong dãy đã cho

Tốt hơn

var A: group[1..100] Số nguyên; I, S, n: số nguyên; bắt đầu nhập (‘Tap n:’); readln (n); Đối với i: = 1 đến n bắt đầu nhập (‘A[‘,i,’]= ‘); readln (A[i]); Chấm dứt; Đ / s: = 0; Đối với i: = 1 đến n nếu A[i] mod 2 = 0 thì S: = S + A[i]; ghi (S); readln. Chấm dứt.

Học tốt!

Cho day so nguyen gom n phan tu a1a2an tinh tong cac so chan trong day da cho

viết một chương trình (Tin học – Lớp 11)

Cho day so nguyen gom n phan tu a1a2an tinh tong cac so chan trong day da cho

2 câu trả lời

Viết chương trình báo tổng các số nguyên (Tin học – lớp 8)

một câu trả lời

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2, … aN. Cộng các số dương trong chuỗi A (mô tả tường thuật)

Câu hỏi tương tự

Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2 ……. aN. Thu thập các mục theo trình tự

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.